Milieuzorg in het AMC

Het AMC heeft al lange tijd zorg voor het milieu. Sinds jaren heeft het AMC een managementsysteem voor milieu. Dat wil zeggen dat wij een milieubeleidsprogramma en een inkoopgouvernance hebben, waarin staat wat wij op milieugebied willen bereiken.


Daarnaast hebben wij een milieuorganisatie, wat betekent dat in elke afdeling er iemand is aangewezen als milieucontactpersoon. De milieucontactpersonen van één divisie of directoraat worden aangestuurd door de lokale milieucoördinator van die divisie of directoraat. En alle lokale milieucoördinatoren samen worden weer aangestuurd door de milieuprogrammagroep.

Leden van de milieuprogrammagroep, verschillende directeuren en een lid van de RvB vergaderen enkele malen per jaar om beleid voor te bereiden en de uitvoering te volgen. De RvB stelt het beleid en de (jaar)rapportages vast. Op deze manier dringt milieuzorg door in de gehele organisatie. Elke divisie en directoraat stelt jaarlijks een milieujaarplan op en evalueert het voorgaande jaar. Ook de milieuprogrammagroep stelt voor zichzelf een jaarplan op en evalueert jaarlijks het gevoerde milieubeleid over het gehele AMC.

Ook hebben wij een convenant met de overheid over energiebesparing, de MJA, ondertekend, wat heeft geresulteerd in een toekomstvisie over energiegebruik in de zorg en elke vier jaar een energie-efficiencyplan Routekaart UMC’s’ (2013).

In december 2015 is de energievisie 2030 uitgebracht. De energievisie beslaat een breed scala aan onderwerpen, van energievoorziening (waaronder distributie, opwekking en techniek) tot energieconsumptie en duurzaamheid.

Onderwerpen

Klik op de vraag voor het antwoord.

Waarom zou het AMC aan milieu doen?

Het AMC doet aan milieu omdat het AMC een grote organisatie is met een flinke milieubelasting. Een paar getallen:

 • 7000 medewerkers;
 • 2500 studenten;
 • Meer dan 100.000 patiënten per jaar;
 • 2.500.000 kg afval per jaar (dat is even veel als het afval van 5000 gezinnen);
 • Per dag zijn er 15.000 mensen op het AMC, die ruwweg 45% met de auto, 45% met het OV en 10% met de fiets komen;
 • Het AMC heeft een eigen energiecentrale, om ervoor te zorgen dat er altijd elektriciteit is in de operatiekamers;
 • Wij kopen 23 miljoen m3 gas en 10 miljoen kWh in (evenveel als 10.000 huishoudens).
Wat doen wij zoal?
Milieuthermometer Zorg

Hieronder een greep uit de zaken die het AMC op gebied van milieu doet:

 • In 2014 hebben wij ons laten certificeren voor de Milieuthermometer Zorg, een milieukeurmerk voor de zorg. Van de drie beschikbare niveaus brons, zilver en goud, hebben wij het zilveren niveau behaald;
 • In 2013 hebben wij een contract afgesloten voor de vervanging van al onze vriezers (300 stuks) voor energiezuinige vriezers. Per jaar levert dat per vriezer een bezuiniging in elektriciteit op van € 365,-;
 • Wij scheiden ons afval in 12 fracties: glas, papier, karton, metaal, hout, grof afval, keukenafval, bruingoed, specifiek ziekenhuisafval, radioactief afval, bedrijfsafval en gevaarlijk afval. Continu proberen wij ons afval nog beter te scheiden en nog meer fracties apart af te voeren;
 • In 2013 hebben wij energiebesparingsprojecten uitgevoerd die voor € 67.000,- aan energiebesparing hebben opgeleverd. Naar verwachting zal de energiebesparing in 2014 en 2015 groter zijn;
 • Wij geven veel voorlichting over wat je wel en niet in het riool mag lozen. Daarnaast bemonsteren wij twee keer per jaar ons afvalwater. Door deze acties is ons afvalwater veel schoner geworden en kunnen wij dat ook aantonen;
 • Tussen 2009 en 2013 hebben wij een deel van onze energiecentrale gerenoveerd, waardoor onze energieopwekking nu veel efficiënter is en wij veel minder stikstofoxiden uitstoten;
 • In 2013 hebben wij voor medewerkers de intranetsite Groen=Doen gelanceerd. Via die site houden wij onze medewerkers op de hoogte van de duurzame activiteiten die wij ondernemen en geven wij tips over wat men zelf voor een beter milieu kan doen.

De komende jaren zullen wij ons vooral richten op de volgende onderwerpen:

 • Energiebesparing;
 • Duurzame energie;
 • Afvalvermindering;
 • Afvalscheiding
 • Vergroening van het vervoer.

Downloads: