Milieuzorg in het AMC

Het AMC heeft al lange tijd zorg voor het milieu. Sinds jaren heeft het AMC een managementsysteem voor milieu. Dat wil zeggen dat wij een milieubeleidsprogramma en een inkoopgovernance hebben, waarin staat wat wij op milieugebied willen bereiken. Zo houden wij rekening met de eisen uit de Milieuthermometer Zorg en volgen wij de eisen voor duurzaam inkopen die de overheid aan zichzelf stelt. Verder nemen wij de GPP-Criteria (Green Public Procurement) mee in de aanbestedingen voor apparaten in de zorgsector.


Daarnaast hebben wij een milieuorganisatie, wat betekent dat in elke afdeling er iemand is aangewezen als milieucontactpersoon. De milieucontactpersonen van één divisie of directoraat worden aangestuurd door de lokale milieucoördinator van die divisie of directoraat. En alle lokale milieucoördinatoren samen ontvangen hun informatie via de milieuprogrammagroep.

Leden van de milieuprogrammagroep, verschillende directeuren en een lid van de Raad van Bestuur vergaderen enkele malen per jaar om beleid voor te bereiden en de uitvoering te volgen. De RvB stelt het beleid en de jaarlijkse managementreview vast. Op deze manier dringt milieuzorg door in de gehele organisatie. Elke divisie en directoraat evalueert jaarlijks het milieumeerjarenplan en stelt een jaarrapportage op. Ook de milieuprogrammagroep stelt voor zichzelf een jaarplan op en evalueert jaarlijks het gevoerde milieubeleid over het gehele AMC.

Het AMC heeft een convenant ondertekend met de overheid over energiebesparing, de MJA. Dit heeft geresulteerd in een toekomstvisie over energiegebruik in de zorg en elke vier jaar wordt een energie-efficiencyplan opgesteld. Het huidige energie-efficiencyplan loopt van 2017 – 2020. In dat plan heeft het AMC voor ruim 20% van het primaire energiegebruik aan energiebesparende projecten opgenomen.

In december 2015 is de energievisie 2030 uitgebracht. De AMC energievisie beslaat een breed scala aan onderwerpen, van energievoorziening (waaronder distributie, opwekking en techniek) tot energieconsumptie en duurzaamheid.

Onderwerpen

Klik op de vraag voor het antwoord.

Waarom denkt het AMC na over milieubeleid?

Het AMC is een grote organisatie is met een flinke milieubelasting. Een paar getallen:

 • 7000 medewerkers;
 • 2500 studenten;
 • Meer dan 100.000 patiënten per jaar;
 • 2.500.000 kg afval per jaar (dat is even veel als het afval van 5000 gezinnen);
 • Per dag zijn er 15.000 mensen op het AMC, die ruwweg 45% met de auto, 45% met het OV en 10% met de fiets komen;
 • Het AMC heeft een eigen energiecentrale, om ervoor te zorgen dat er altijd elektriciteit is in de operatiekamers;
 • Wij kopen 20 miljoen m3 gas en 12 miljoen kWh in (evenveel als 13.000 huishoudens).
Wat doen wij zoal?
Milieuthermometer Zorg

Hieronder een greep uit de zaken die het AMC op gebied van milieu doet:

 • In 2014 hebben wij ons laten certificeren voor de Milieuthermometer Zorg, een milieukeurmerk voor de zorg. Van de drie beschikbare niveaus brons, zilver en goud, hebben wij het zilveren niveau behaald. Jaarlijks (in 2015 en 2016) hebben wij ons laten herkeuren en hebben wij het zilveren certificaat behouden;
 • In 2014 tot en met 2016 hebben wij een kleine 20% van onze verlichting vervangen voor Ledverlichting. Daarmee besparen wij evenveel als 1.800 huishoudens aan elektriciteit gebruiken. Tot en met 2019 wordt de overige verlichting voor het grootste deel vervangen door Ledverlichting.
 • Sinds 2014 hebben wij de aandacht gericht op minder weggooien van patiëntenvoeding. Wij hebben al een daling bereikt door onder andere kwalitatief beter brood in te kopen. Daarnaast laten wij de warme maaltijd korter van tevoren bestellen en in verschillende portiegroottes en combinaties serveren. Ook de komende jaren blijft voedselderving een aandachtspunt. Zo is eind 2016 een onderzoek uitgevoerd naar hoeveel voedsel het AMC weggooit. Naar aanleiding van dat onderzoek is een plan van aanpak opgesteld om dit terug te brengen;
 • Milieuvriendelijke voeding is ook een aandachtspunt in het AMC. In het contract met de cateraar in 2016 is opgenomen om te streven om zoveel mogelijk duurzaam in te kopen. Ongeveer de helft van de producten wordt momenteel duurzaam ingekocht.
 • Wij scheiden ons afval in 12 fracties: glas, papier, karton, metaal, hout, grof afval, keukenafval, bruingoed, specifiek ziekenhuisafval, radioactief afval, bedrijfsafval en gevaarlijk afval. Continu proberen wij ons afval nog beter te scheiden en meer fracties apart af te voeren;
 • Het AMC heeft een energiezorgorganisatie die actief zoekt naar mogelijkheden om energie te besparen. Enkele voorbeelden daarvan is het regelen van de ventilatie op basis van de bedrijfstijden in 2015, het invoeren van zogenaamde ‘vrije koeling’ in 2016 en het optimaliseren van het gebruik van koelwater in 2015 – 2017;
 • Wij geven veel voorlichting over wat je wel en niet in het riool mag lozen. Daarnaast bemonsteren wij twee keer per jaar ons afvalwater. Door deze acties is ons afvalwater veel schoner geworden en dat is ook aantoonbaar;
 • Tussen 2009 en 2013 hebben wij een deel van onze energiecentrale gerenoveerd, waardoor onze energieopwekking nu veel efficiënter is en het AMC veel minder stikstofoxiden uitstoot;
 • Via de intranetsite Groen=Doen houden wij onze medewerkers op de hoogte van de duurzame activiteiten die wij ondernemen en geven wij tips over wat de medewerker zelf voor een beter milieu kan doen.De komende jaren zullen wij ons vooral richten op de volgende onderwerpen:

 • Energiebesparing;
 • Duurzaam nieuw- en verbouwen;
 • Vermindering van het gebruik van schadelijke chemicaliën;
 • Vermindering van medicijnresten in het afvalwater;
 • Duurzame energie;
 • Afvalvermindering;
 • Afvalscheiding;
 • Vergroening van het vervoer.

Downloads: