Profit in het AMC

Profit in het AMC betekent zinnige en betaalbare zorg.

 • Zinnig wil zeggen: wij sturen erop dat wij alleen methoden gebruiken die bewezen effectief zijn. En dat wij geen tests of handelingen uitvoeren die niet zinnig of zelfs overbodig zijn. Soms, als wij weten dat een behandeling niets meer zal bijdragen aan het welzijn van de patiënt, zullen wij ook moeten adviseren om de behandeling niet uit te voeren. Ook begeleiden wij de andere zorgverleners in het onderscheiden van nuttige en onnodige zorg. Dat laatste doen wij in ons samenwerkingsverband ‘Dappere dokters’. Optimale zorg is niet altijd maximale zorg.
 • Betaalbaar wil twee zaken zeggen: ten eerste is zorg in een academisch ziekenhuis als het AMC duur en daarom is het zaak om weinig complexe zorg die in andere, perifere ziekenhuizen even goed en goedkoper uitgevoerd kan worden, uit te besteden aan andere ziekenhuizen of zorginstellingen. Het AMC heeft daarom een samenwerkingsverband met het Flevoziekenhuis. Patiënten die bij het AMC binnenkomen voor relatief eenvoudige ingrepen, verwijzen wij regelmatig door naar het Flevoziekenhuis. Maar ook andersom: periodiek komen de artsen uit het Flevoziekenhuis naar het AMC, en kunnen dan hun complexe patiënten in het AMC behandelen.
  Ten tweede zijn wij continu bezig om de processen in het ziekenhuis goedkoper te maken. Wij hebben eind 2011 het programma SLIM ingevoerd: het zo efficiënt mogelijk omgaan met de beschikbare middelen en het optimaal inzetten van iedere euro voor kwaliteit - zo SLIM mogelijk. Dat kan op verschillende manieren:
  • Door kosten te verlagen voor zorgactiviteiten die niet aantoonbaar bijdragen aan de kwaliteit van zorg (zoals ligduur, poliklinische herhaalbezoeken, operatieve ingrepen, diagnostiek, of medicatie);
  • Door nog meer oog te hebben voor patiëntveiligheid kunnen we infecties, complicaties en heropnames voorkomen;
  • Door processen anders te organiseren en op elkaar te laten aansluiten;
  • Door meer samen te werken (met andere instellingen, maar ook binnen het AMC).

Het doel is om uiteindelijk structureel 65 miljoen per jaar aan kosten te besparen, zonder minder of slechter te presteren.