Bestuur

De bestuurlijke top van het AMC wordt gevormd door een Raad van Bestuur (RvB) en een Raad van Toezicht (RvT). De Raad van Toezicht heeft een controlerende functie. De Raad van Bestuur stelt het strategisch beleid vast: de koers van de instelling.

Binnen de grenzen van dit beleid zijn de huidige tien divisies en ondersteunende diensten zelf verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken. Leidinggevenden worden geacht hun domein grondig en van binnenuit te kennen. Daarom hebben alle divisies een hoogleraar als voorzitter.

In de patiëntenzorgdivisies wordt deze hoogleraar/voorzitter bijgestaan door een verpleegkundig bestuurder. Divisiebesturen en hoofden van de medische afdelingen zijn samen verantwoordelijk voor de patiëntenzorg. De kwaliteit van onderwijs en onderzoek wordt bewaakt door onderwijsinstituten en een Research Council.

Op deze pagina's staan de personalia van het bestuur van diverse afdelingen binnen het AMC. Personalia van onderzoekers zijn opgenomen in de database "Who is who in research".