Directeuren Directoraten/Diensten

Directoraat Huisvesting
dhr. E. Spek

Directoraat Financiën en Control
mevr. drs. R. Leber

Directoraat Administratieve Dienstverlening
mevr. drs. R. Leber (a.i.)

Algemene Dienst ICT
dhr. E. Schuchmann

Directoraat Services
mevr. drs. E. Groenendijk

Directoraat HRM
dhr. E. Schuchmann (a.i.)

Directoraat Inkoop
dhr. R.K. van der Kolk

Zorgsupport
mevr. drs. M.L. Köhlen