Verpleegafdelingen

KNO, Oogheelkunde en Huidziekten

Onze afdeling
De afdeling, H5 noord, bestaat uit drie specialismen, KNO, Oogheelkunde en Huidziekten. We hebben 28 bedden. Op de afdeling zijn diverse onderzoekskamers waar de artsen verschillende verrichtingen uitvoeren. Zo vinden er bijvoorbeeld trachea-canulewisselingen plaats. Daarnaast beschikken we over twee behandelkamers, een voor Oogheelkunde en een voor KNO. In deze ruimtes vinden kleine chirurgische ingrepen plaats onder lokale anesthesie. Hierbij is een afdelingsverpleegkundige de assisterende. Op de afdeling komen patiënten in verschillende leeftijdscategorieën. Vaak zijn het verder gezonde patiënten die voor een ingreep komen, dus ADL-zelfstandig. De patiënten komen voor ingrepen aan het oor, de neus, voorhoofdsholtes. Ook komen er patiënten met tracheacanules, deze patiënten verblijven voor langere tijd op de afdeling. Oogheelkunde patiënten komen vaak voor een dagopname. We zien hier zeer uiteenlopende operaties. Vrij frequent komen er M. Graves patiënten. Ook zien wij veel patiënten met diabetes.

De kliniek Huidziekten is samen met de kliniek KNO en Oogheelkunde gevestigd op H5.
Dermatologie is voornamelijk een poliklinisch vak. De meeste patiënten kunnen poliklinisch of in dagbehandeling worden behandeld. Een klein deel heeft echter intensieve zorg en/of klinische behandeling nodig. Het gaat daarbij om bijvoorbeeld patiënten met verstoorde wondgenezing, tropische dermatologie, ernstige vormen van eczeem en psoriasis, blaarziekten, multipele huidmaligniteiten, infectieziekten zoals erysipelas, pyodermie en osteomyelitis, verschillende vormen van vasculitis en erythrodermie waarbij de huid over zo’n groot gedeelte is aangedaan dat problemen met de temperatuur en vochtregulatie optreden. Ook worden patiënten opgenomen die zijn doorverwezen voor diagnostiek van nog onbegrepen huidziekten. De afdeling heeft daarom een grote expertise opgebouwd in wondbehandeling en in de zorg voor patiënten met uitgebreide huidziekten.

Ons team
Het verpleegkundig team bestaat uit ongeveer 20 verpleegkundigen, waaronder een hoofdverpleegkundige en een seniorverpleegkundige. Op de afdeling zijn ook twee klinisch B verpleegkundigen werkzaam, zij vervangen de hoofdverpleegkundige en seniorverpleegkundige bij afwezigheid. Zij zijn o.a. ook verantwoordelijk voor de plaatsing van leerlingen en stagiaires. Er zijn een afdelingsassistent, een zorgassistent en een aankomend zorgassistent werkzaam op de afdeling. Verder komen we op de afdeling veel verschillende artsen tegen; zaalartsen, arts-assistenten, fellows, stafartsen en co-assistenten. Ook kunnen we een beroep doen op onze maatschappelijk werkster. We hebben regelmatig stagiaires: MBO-V en HBO-V studenten, geneeskunde studenten. Ieder jaar worden er afdelingsuitjes georganiseerd, waarbij artsen, polimedewerkers en onderzoekers mee gaan.

Ons werk
De afdeling wordt gekenmerkt door het grote aantal opnames per dag van beide specialismen. Vooral oogheelkundige patiënten komen in dagopname bij ons op de afdeling, KNO patiënten blijven in de regel iets langer. Pre- en postoperatieve zorg volgen elkaar snel op.

  • Verzorgen en uitzuigen van de tracheacanule
  • Wonden verzorgen
  • Verzorgen van drains
  • Verzorgen van perifere infusen

De verpleegkundige op de afdeling vervult een duidelijke regiefunctie in de patiëntenzorg. Dit is terug te zien in alle diensten die er gedraaid worden. De patiëntenzorg is laag tot middelcomplex. Door de hoge turn-over kan het heel druk zijn op de afdeling, het is hollen of stilstaan en geen dienst is hetzelfde. Een “vaste” dagindeling is niet te geven, omdat we afhankelijk zijn van wat er op OK gebeurt.

Ons scholingsprogramma
Op de afdeling worden bijna wekelijks klinische lessen gehouden. Daarnaast wordt er jaarlijks een bijscholing KNO en Oogheelkunde gehouden. Verder kunnen o.a. de bijscholing situationeel begeleiden, brand en ontruiming of BHV worden gevolgd. Het scholingsklimaat is gunstig, ook congresbezoek is mogelijk. Binnen het AMC, dus ook onze afdeling, is er veel aandacht voor e-learning. Er zijn al diverse programma’s en toetsen klaar.

Onze kwaliteitsprojecten
Op de afdeling zijn diverse werkgroepen actief en zijn er regelmatig nieuwe projecten die extra inzet vereisen. Zo is er een werkgroep die zich gaat bezighouden met het Veiligheids Management Systeem. En er is een kwaliteitswerkgroep. Er zijn mensen die zich speciaal bezighouden met het ontwikkelen van protocollen of reanimatietrainingen. In principe worden alle werkgroepen, waar nodig, ondersteund door de hoofdverpleegkundige of de seniorverpleegkundige. Wij vinden het erg belangrijk dat verpleegkundigen zich buiten de normale taken inzetten voor werkgroepen en andere extra taken.

Onze speerpunten
Op onze afdeling vinden we het belangrijk om maatwerk te leveren, voor de patiënt en voor de medewerkers. Patiëntgerichtheid en klantvriendelijkheid staan bij ons hoog in het vaandel. Veel patiënten worden onder lokale anesthesie en in dagbehandeling geholpen. Voor het personeel is er veel persoonlijke aandacht, er wordt goed gekeken wat iemand kan, waar diens mogelijkheden liggen en hoe die te benutten. Mede door deze aanpak hebben wij een extreem laag ziekteverzuim.

Wil je meer weten?
Als je nog vragen hebt of een dag wilt meelopen op de afdeling ben je van harte welkom!
Neem dan contact op met de hoofdverpleegkundige of de senior van de afdeling:
Mike Cramer (hoofdverpleegkundige)
m.cramer@amc.nl
020-5663716, 020-5669111 vragen naar sein 59418
Sandra van Houten (seniorverpleegkundige)
s.vanhouten@amc.nl
020-5664066