Mijn Dossier


Voor een goede (medische) behandeling is het belangrijk dat wij van u bepaalde persoonlijke gegevens compleet en beschikbaar hebben, zoals adresgegevens, resultaten van onderzoeken, diagnose en behandelplannen. Al deze gegevens worden in één elektronisch patiëntendossier opgeslagen. Via het patiëntenportaal Mijn Dossier kunt u zelf een gedeelte van de informatie in uw medisch dossier bekijken of aanpassen. Zo kunt u op elk moment uw (adres)gegevens aanpassen, afspraken aanvragen, uitslagen bekijken en herhaalrecepten aanvragen. Ook kunt u berichten uitwisselen met uw behandelteam.


Meest gestelde vragen

Heeft u vragen over het gebruik van Mijn Dossier? Hieronder vindt u antwoord op de meest gestelde vragen. De vragen zijn gegroepeerd per onderwerp.


Wat is Mijn Dossier?

Mijn Dossier is een service voor patiënten van het AMC en VUmc. Mijn Dossier biedt u als patiënt een beveiligde digitale omgeving waarin u:

 • een gedeelte van uw persoonlijke medische dossier kunt raadplegen;
 • uitslagen van onderzoeken kunt inzien, zoals bloeduitslagen of weefselonderzoek;
 • een overzicht van al uw afspraken in het ziekenhuis kunt inzien;
 • een afspraakverzoek kunt indienen;
 • inzicht heeft in persoonlijke informatie zoals uw medicatieoverzicht of allergieën;
 • vragen kunt stellen aan uw behandelteam;
 • brieven kunt inzien die zijn verzonden door uw behandelaars van het ziekenhuis aan bijvoorbeeld uw huisarts;
 • de mogelijkheid heeft om uw persoonlijke gegevens, zoals adresgegevens, te wijzigen.


Het grote voordeel voor u is dat u zo op een moment dat het u uitkomt, uw gegevens kunt inzien.

Vragen over het aanmelden voor Mijn Dossier

Hoe kan ik mij aanmelden voor Mijn Dossier?
Als u toegang wilt tot Mijn Dossier, kunt u dat bij uw eerste bezoek bij de centrale inschrijfbalie aangeven. Bent u al patiënt bij ons, dan kunt u bij de polikliniek waar u onder behandeling bent aangeven dat u zich wilt aanmelden voor Mijn Dossier. U kunt zich niet telefonisch of per e-mail aanmelden.

Op vertoon van uw legitimatiebewijs of patiënten pas ontvangt u een activatiecode en instructie. Met deze code kunt u de aanmelding zelf (thuis) afronden.
Let op: om uw Mijn Dossier-account te kunnen gebruiken, heeft u een Nederlands mobiel telefoonnummer (06-nummer) nodig.

Waarom kan ik niet met DigiD inloggen?
Wij hebben ervoor gekozen om ook het inloggen in eigen beheer te houden (via ons eigen systeem). Dit doen we onder andere, omdat:

 • wij zelf onze patiënten willen helpen met inlogproblemen. Wanneer het inloggen via DigiD zou lopen, zouden we bij inlogproblemen alleen kunnen doorverwijzen naar de DigiD-instantie. Wij vinden dat niet klantvriendelijk;
 • bij het opzetten van ons portaal er een keuze moest worden gemaakt over de wijze van inloggen. Op dat moment was het via DigiD niet mogelijk om op mobiele apparaten (tablet, smartphone) in te loggen. Omdat we toen al wisten dat we dat in de toekomst wel wilden aanbieden, was DigiD geen geschikte keuze;
 • het in DigiD niet mogelijk is om twee accounts aan te maken. Dit is wel nodig voor patiënten die in het AMC en VUmc patiënt zijn en geen toestemming geven voor het samenvoegen van de dossiers van beide ziekenhuizen, maar toch beide dossiers via Mijn Dossier willen inzien.

Hoe activeer ik Mijn Dossier?
Nadat u van ons een activatiecode heeft ontvangen, meldt u zich op de volgende wijze aan:

Stap 1: Ga naar www.mijnamcvumcdossier.nl;
Stap 2: Klik op ‘Klik hier’ (deze staat naast de vraag ‘Nieuwe gebruiker?’);
Stap 3: Vul de activatiecode en uw geboortedatum in;
Stap 4: Klik op 'volgende';
Stap 5: Vul de code in die u per sms hebt gekregen en klik op 'volgende';
Stap 6: Vul uw gebruikersnaam en wachtwoord in. U kunt deze zelf kiezen;
Stap 7: Kies een beveiligingsvraag en vul het antwoord in. Onthoud het antwoord goed;
Stap 8: Controleer uw e-mailadres of pas deze aan;
Stap 9: Na het accepteren van de algemene voorwaarden bent u ingelogd.
U bent nu aangemeld voor Mijn Dossier.

Wat is het verschil tussen activatiecode, sms-code, gebruikersnaam en wachtwoord?

De 15-cijferige activatiecode wordt eenmalig per brief uitgegeven in het ziekenhuis en gebruikt u alleen bij de eerste aanmelding.
Let op: de activatiecode is slechts 30 dagen geldig. Wanneer deze verlopen is, kunt u een nieuwe code ophalen bij de centrale inschrijfbalie of bij de balie van de polikliniek; U kunt niet telefonisch of per e-mail een nieuwe code krijgen.

 • De sms-code krijgt u op uw mobiele telefoon en moet u invoeren bij aanmelding;
 • Bij de eerste aanmelding kunt u zelf een gebruikersnaam en wachtwoord kiezen. De zelfgekozen gebruikersnaam en het wachtwoord gebruikt u steeds om in te loggen en dient u zelf te onthouden;
 • Vanaf de tweede keer inloggen krijgt u na invoeren van uw gebruikersnaam en wachtwoord, een sms-code op uw mobiele telefoon die u moet invoeren.


Mijn activatiecode werkt niet. Wat moet ik doen?
Neem dan contact op met de servicedesk door een e-mail te sturen naar support@amc-vumc.nl.
Stuur daarbij de volgende gegevens mee:

- Uw patiëntnummer
- Uw geboortedatum
- Uw voor- & achternaam
- De verloopdatum en -tijd van de activatiecodes


Mijn activatiecode is verlopen. Wat moet ik doen?
Om veiligheidsredenen is de toegangscode 30 dagen geldig. De verloopdatum staat vermeld op de brief die u hebt gekregen.

Het is om privacyredenen niet mogelijk om een nieuwe activatiecode per e-mail aan te vragen. U kunt een nieuwe activatiecode alléén persoonlijk ophalen bij de registratiebalie of bij de balie van de polikliniek waar u onder behandeling bent. Neem uw legitimatiebewijs of uw patiënten pas mee.

Kan iemand anders mij aanmelden voor Mijn Dossier?
Nee, het is niet mogelijk iemand te machtigen om u aan te melden.
Om toegang te krijgen is het nodig dat u zich persoonlijk aanmeldt en identificeert bij de centrale inschrijfbalie.

Ik kom voorlopig niet in het AMC en wil me toch aanmelden voor Mijn Dossier, kan dat?
Nee, helaas is dat niet mogelijk. Het is noodzakelijk dat u eerst naar de centrale inschrijfbalie van ons ziekenhuis komt om u aan te melden. Dit is nodig om uw identiteit vast te stellen. Zo weten we dat we ook echt met u te maken hebben. Neem uw legitimatiebewijs (paspoort/identiteitskaart) of patiënten pas mee. Zo kunnen we uw registratie voltooien en krijgt u een activatiecode om uw inloggegevens voor Mijn Dossier aan te maken.

Let op: Om uw Mijn Dossier-account te kunnen gebruiken, heeft u een Nederlands mobiel telefoonnummer (06-nummer) nodig.

Wat kost het gebruik van Mijn Dossier?
Het gebruik van Mijn Dossier is gratis.

Heb ik speciale apparatuur of computerprogramma’s nodig?
Voor het gebruik van Mijn Dossier hebt u geen speciale apparatuur of computerprogramma’s nodig. Wat u wél nodig heeft is:
• een pc, laptop, smartphone of tablet (Apple of Android);
• een internetverbinding;
• een internetbrowser, zoals Internet Explorer of Google Chrome;
• het programma Acrobat Reader om PDF-bijlagen te openen;
• een Nederlands mobiel telefoonnummer dat geregistreerd staat bij het ziekenhuis.


U kunt uw gegevens ook inzien via een smartphone, wij raden u aan om hiervoor de app te gebruiken. Meer informatie vindt u onder het kopje "Mijn Dossier ook via app beschikbaar.

Mijn Dossier ook via app beschikbaar
Mijn Dossier is ook via de app MyChart beschikbaar.

In de app vindt u de belangrijkste functionaliteiten van Mijn Dossier, zoals het inzien en aanvragen van afspraken, overzicht van uw medicijnen en berichten van en aan het behandelteam. De app MyChart is beschikbaar voor ios en android en kunt u gratis downloaden in de App Store en Google Play.

Klik hier voor de app voor Iphone of Ipad (ios)
Klik hier voor de app voor overige smartphones (android))Ik ben automatisch uitgelogd. Waarom is dat?
Wanneer u langer dan 15 minuten niet actief bent in Mijn Dossier, wordt u automatisch uitgelogd. Dit is om de privacy van uw gegevens te beschermen. Wij raden u aan uit te loggen als u uw computer verlaat.

Vragen over toegang tot Mijn Dossier door anderen

Hoe kan ik als ouder via Mijn Dossier het dossier van mijn kind inzien?
Wilt u zich aanmelden als gemachtigde van een kind (een patiënt jonger dan 12 jaar), dan kunt u dit aanvragen bij de centrale (inschrijf)balie. Het kind voor wie u gemachtigden toegang wilt aanvragen, moet bij de aanvraag aanwezig zijn óf u moet de patiënten pas van het kind tonen bij de aanvraag. Er wordt door de medewerker gecontroleerd of u het ouderlijk gezag heeft over het kind, alleen dan kunt u gemachtigden toegang krijgen. Vergeet daarom niet uw legitimatiebewijs mee te nemen. Vanaf 12 jaar kunnen kinderen hun eigen Mijn Dossier account krijgen. De gemachtigden toegang kan dan blijven bestaan. De gemachtigden toegang zal automatisch stopgezet worden bij 16 jaar. Vanaf 16 jaar kan gemachtigden toegang opnieuw aangevraagd worden bij mondeling toestemmen van het kind. Hiervoor kunt u zich met het kind melden bij de centrale inschrijfbalie.

Hoe kan ik mij aanmelden voor gemachtigden toegang?
Wilt u zich aanmelden als gemachtigde van een volwassen patiënt (ouder dan 16 jaar), vraag dan bij de centrale inschrijfbalie om een gemachtigdenformulier. U kunt het ondertekende formulier daar ook weer inleveren. Vergeet niet uw legitimatiebewijs mee te nemen.

Kan ik mijn machtiging in (laten) trekken?
Ja, via Mijn Dossier kunt u een machtiging weer intrekken. Dit kan via Voorkeuren-> personaliseren. Hier ziet u wie u heeft gemachtigd om uw dossier in te zien en, indien van toepassing, wiens dossier u zelf kunt inzien. U kunt deze gemachtigde direct de toegang ontzeggen door de gemachtigde te selecteren en op ‘Toegang intrekken’ te drukken.

Kan ik via Mijn Dossier vragen stellen over een familielid?
Mijn Dossier is gekoppeld aan een persoonlijk patiëntendossier. Informatie die via Mijn Dossier wordt uitgewisseld, wordt onderdeel van dat dossier. Alleen wanneer u door een patiënt gemachtigd bent, kunt u namens hem/haar vragen stellen. Deze gemachtigden toegang zorgt ervoor dat de informatie in het juiste dossier terecht komt.

Kunnen mijn partner en ik samen één Mijn Dossier account hebben?
Nee, dat is niet mogelijk. Mijn Dossier is gekoppeld aan uw persoonlijke patiëntendossier. Informatie die via Mijn Dossier wordt uitgewisseld, is onderdeel van dat dossier.
Daarnaast geldt dat medische informatie vertrouwelijk is. Het is alleen via gemachtigden toegang mogelijk te communiceren over een andere persoon. Elke volwassene dient daarom zelf toegang aan te vragen voor Mijn Dossier.

Kan mijn huisarts nu ook al mijn gegevens uit het ziekenhuissysteem inzien?
Nee, huisartsen kunnen het elektronisch patiëntendossier niet inzien. Alleen AMC- en VUmc-zorgverleners die rechtstreeks bij uw behandeling betrokken zijn, hebben inzage in uw gegevens.

Welke informatie ontvangt mijn huisarts / verwijzend specialist wel?
Uw huisarts of verwijzend specialist wordt op de gebruikelijke manier op de hoogte gehouden via een brief. Deze brief kunt u op Mijn Dossier terugvinden onder Berichten-> Brieven.


Vragen over afspraken

Kan ik via Mijn Dossier mijn afspraak verzetten of afzeggen?
U kunt tot uiterlijk 48 uur van tevoren uw gemaakte afspraak afzeggen en een voorstel doen voor een andere afspraak. Als u de afspraak wilt afzeggen binnen 48 uur, dan kan dat alleen telefonisch bij de polikliniek waar u de afspraak heeft.

Kan ik voor alle poliklinieken via Mijn Dossier een afspraak maken?
U kunt via Mijn Dossier niet direct zelf een afspraak maken, maar wel een afspraak met uw behandelaar of arts aanvragen. U kunt alleen een afspraak aanvragen bij de polikliniek waar u al onder behandeling bent. Uw aanvraag komt terecht bij een medewerker van de polikliniek, waarna de afspraak wordt vastgelegd. Er wordt zoveel mogelijk rekening gehouden met uw voorkeur voor dag en/of tijd.

Wanneer de afspraak is gemaakt, ontvangt u een afspraakbevestiging in Mijn Dossier.

Vragen over medische informatie

Hoe snel kan ik uitslagen van onderzoeken zien via Mijn Dossier?
Van de meeste onderzoeken kunt u de uitslag vinden in het patiëntenportaal Mijn Dossier. Na 7 dagen zijn de meeste van uw uitslagen automatisch zichtbaar in Mijn Dossier. Na 21 dagen worden de resterende uitslagen zichtbaar (pathologie, radiologie en SOA). Om technische redenen is het (nog) niet mogelijk om de volgende resultaten te tonen via Mijn Dossier.

 • een aantal resultaten van het bloedtransfusie lab
 • een aantal resultaten van speciële hematologie
 • een aantal resultaten van microbiologie AMC
 • genetische labresultaten
 • hartfunctie-onderzoeksresultaten
 • klinische neurofysiologie (KNF)-onderzoeksresultaten
 • longfunctie-onderzoeksresultaten
 • metabole labresultaten

Ik heb een vraag over mijn uitslag. Wat moet ik doen?
Uitslagen zijn soms moeilijk te begrijpen en kunnen bovendien in delen binnenkomen. Staat er bijvoorbeeld ‘negatief’? Dit kan juist betekenen dat dit een goede uitslag is. Verbind daarom géén conclusies aan de resultaten. U kunt ook wachten met het bekijken van de uitslagen tot uw volgende afspraak. Dan heeft de arts alle uitslagen gezien en legt hij of zij uit wat deze betekenen. Maakt u zich zorgen? Neem dan contact op met de polikliniek waar u onder behandeling bent.

Ik begrijp de informatie in Mijn Dossier niet. Wat kan ik doen?
Wanneer u informatie in Mijn Dossier niet begrijpt, neemt u dan altijd contact op met de betrokken behandelaar. U kunt dit doen door in Mijn Dossier een bericht te sturen via ‘Vraag het uw behandelteam’.

Er staat een fout in Mijn Dossier. Wat moet ik doen?
De informatie op Mijn Dossier komt rechtstreeks uit uw medisch dossier. De gegevens over ‘actuele problemen’, ‘medicatie’ en ‘allergieën’ kunt u zelf aanvullen in Mijn Dossier. Uw behandelaar controleert deze aanvullingen bij een volgend polikliniekbezoek en bij akkoord van hem/haar toegevoegd aan uw medisch dossier. Bent u van mening dat de overige medische informatie niet klopt, dan kunt u dat melden bij uw behandelaar tijdens een bezoek aan het ziekenhuis.

Kan ik gegevens uit Mijn Dossier downloaden en printen?
U kunt bijvoorbeeld uw uitslagen en uw afsprakenoverzicht printen. Daarnaast kunt u uw bezoeksamenvattingen downloaden en printen.

Ik ben ingelogd in Mijn Dossier, maar er staat geen informatie in. Hoe kan dat?
Ziet u geen informatie, maar wel afspraken staan? In dat geval is er op dit moment nog geen informatie uit uw medische dossier beschikbaar in Mijn Dossier. In Mijn Dossier ziet u uw gegevens die vanaf 25 oktober 2015 in het AMC en 13 maart 2016 in het VUmc ingevoerd zijn in het nieuwe Elektronische Patiëntendossier. Oudere gegevens zijn wel zichtbaar voor uw behandelteam.


Vragen over de berichtenuitwisseling

Hoe kan ik het beste een bericht sturen naar mijn behandelaar?
De berichtenuitwisseling tussen patiënt en zorgverlener(s) bevat vaak privacy gevoelige informatie. Ook afspraakinformatie geeft informatie vrij over uw zorgproces. Het AMC en VUmc zijn van mening dat gewone e-mail niet geschikt is voor dergelijke berichtenuitwisseling. Mijn Dossier daarentegen is hier wel geschikt voor.
Voor alle vragen over uw zorg kunt u in Mijn Dossier gebruik maken van de optie ‘Vraag het uw behandelteam’.

Voor technische vragen die niet over de inhoud van uw medisch dossier gaan, kunt u wel gebruik maken van gewone e-mail via support@amc-vumc.nl.

Wanneer kan ik antwoord in Mijn Dossier verwachten als ik een bericht stuur?
Wij zullen uw vraag binnen twee werkdagen in behandeling nemen. Heeft u een dringende vraag? In dat geval kunt u beter telefonisch contact opnemen met de polikliniek waar u onder behandeling bent. Gebruik Mijn Dossier nooit voor vragen in geval van nood; bel dan 112.


Ik heb een vraag gesteld en nog geen antwoord gekregen
We proberen binnen twee werkdagen een antwoord te geven op uw vraag. Heeft u na vier werkdagen nog geen reactie ontvangen? Dan is er iets mis gegaan, onze excuses daarvoor. We vragen u om dan telefonisch contact op te nemen met de polikliniek waar u onder behandeling bent.

Wie beantwoordt mijn vraag?
Als u een vraag stelt via Mijn Dossier, dan wordt deze eerst gelezen door de polikliniekmedewerker van het behandelteam. De polimedewerker beantwoordt uw vraag zelf, of stuurt deze door naar een verpleegkundige of uw arts.

Ik ontvang geen e-mails. Wat moet ik doen?
U ontvangt een e-mail zodra er nieuwe informatie voor u beschikbaar is op Mijn Dossier, bijvoorbeeld een antwoord op een door u gestelde vraag, een uitslag of informatie over uw afspraak. In Mijn Dossier onder het tabblad ‘Persoonlijke gegevens’ kunt u controleren of uw e-mailadres correct is ingevuld. U kunt het daar eventueel ook aanpassen.
Ontvangt u hierna nog steeds geen e-mails zodra er nieuwe informatie beschikbaar is? Stuur dan een bericht via 'Vraag aan de servicedesk'of stuur een e-mail naar support@amc-vumc.nl.

Samenvoegen AMC- en VUmc-dossier

Het AMC en VUmc werken steeds intensiever samen. Wij bundelen onze krachten om steeds betere gezondheidszorg te kunnen bieden aan onze patiënten. Steeds meer activiteiten die nu nog op beide locaties plaatsvinden worden in de toekomst in één van de beide ziekenhuizen verricht. Hierdoor zullen patiënten steeds vaker op beide locaties worden behandeld. Het is belangrijk dat de artsen en verpleegkundigen uit beide ziekenhuizen over dezelfde informatie beschikken over u als patiënt. De twee ziekenhuizen hebben daarom gezamenlijk één elektronisch patiëntendossier (EPD) aangeschaft. Met een digitaal systeem kunnen dossiers van VUmc en het AMC worden samengevoegd. Dit is een volgende belangrijke stap in onze samenwerking.

Waarom willen we beide dossiers samenvoegen?
Om onze patiënten de best mogelijke zorg te kunnen bieden, is het belangrijk dat de zorgverleners uit beide ziekenhuizen over dezelfde informatie beschikken. Het EPD werkt optimaal als een patiënt één samengevoegd dossier heeft in het AMC en VUmc. Hiervoor is toestemming van de patiënt nodig. Zonder uw toestemming mogen dossiers niet worden samengevoegd.

Voor het samenvoegen van dossiers is toestemming van de patiënt of zijn/haar gemachtigde nodig. Zonder uw toestemming mogen dossiers niet worden samengevoegd.

Welke gegevens worden samengevoegd?
In uw dossier staan allerlei gegevens, zoals:

 • verzekeringsgegevens
 • contactpersoon in geval van nood
 • allergieën
 • medicijnen
 • alle bevindingen bij eerdere bezoeken aan het AMC of VUmc
 • alle inkomende en uitgaande correspondentie over eerdere behandelingen
  Op het registeren, beheren en gebruiken van deze gegevens is landelijke wet- en regelgeving van toepassing.


Wie heeft toegang tot mijn gegevens?
Alleen de zorgverleners met wie u een behandelrelatie heeft, hebben op basis van hun rol in het ziekenhuis toegang tot de gegevens die nodig zijn om hun taak goed te kunnen uitvoeren. Daarnaast zijn er ondersteunende medewerkers die toegang hebben tot specifieke gegevens, zoals adresgegevens.

Vanaf wanneer zijn de dossiers samengevoegd?
Het samenvoegen van dossiers is een zeer nauwkeurig proces en wordt daarom in fases uitgevoerd. Heeft u ons toestemming gegeven, dan zijn uw dossiers uiterlijk eind 2016 samengevoegd.

Waar geef ik precies toestemming voor?
Ik ben al patiënt of ik ben een nieuwe patiënt in het AMC
U heeft al een dossier of voor u wordt een AMC-dossier aangemaakt. Wij vragen uw toestemming om, wanneer u in de toekomst in VUmc wordt behandeld, uw dossier ook beschikbaar te stellen aan medewerkers van VUmc. Dit betekent dat medewerkers van VUmc die daartoe gerechtigd zijn, uw dossier kunnen inzien en er gegevens in kunnen opslaan.

Ik ben al patiënt of ik ben een nieuwe patiënt in VUmc
U heeft al een dossier of voor u wordt een VUmc -dossier aangemaakt. Wij vragen uw toestemming om, wanneer u in de toekomst in het AMC wordt behandeld, uw dossier ook beschikbaar te stellen aan medewerkers van het AMC. Dit betekent dat medewerkers van het AMC die daartoe gerechtigd zijn, uw dossier kunnen inzien en er gegevens in kunnen opslaan.

Ik ben patiënt in het AMC èn in VUmc (geweest)
Momenteel hebt u twee dossiers: een AMC-dossier èn een VUmc-dossier. Wij vragen uw toestemming voor het samenvoegen van gegevens van beide ziekenhuizen. Na uw toestemming worden uiterlijk eind 2016 uw AMC-dossier en uw VUmc-dossier samengevoegd tot één dossier.

Waarom zou ik toestemming geven?
Als iedere medewerker die betrokken is bij uw behandeling toegang heeft tot dezelfde relevante gegevens, dan hoeft u niet steeds dezelfde vragen te beantwoorden. Zoals vragen over persoonsgegevens, medicatie of toedracht. Bovendien hoeven de betrokken zorgverleners elkaar niet apart te informeren, waardoor de behandeling sneller verloopt In noodsituaties hebben zorgverleners uit beide ziekenhuizen direct toegang tot uw gegevens.

Ik heb een brief ontvangen van het AMC en van VUmc. Waarom is dat?
Bij het ziekenhuis is niet bekend of u ook patiënt bent in het andere ziekenhuis. Omdat u in zowel het AMC als VUmc onder behandeling bent, ontvangt u daarom van elk ziekenhuis een brief.
Kan ik met dit formulier ook mijn gegevens bij andere ziekenhuizen laten samenvoegen?
Nee, met dit formulier kan geen toestemming worden gegeven om dossiers uit andere ziekenhuizen samen te voegen. Het samenvoegen van dossiers geldt alleen voor de patiëntendossiers van het AMC en VUmc. Het AMC en VUmc werken nauw samen. Steeds meer activiteiten die nu nog op beide locaties plaatsvinden worden in de toekomst in één van de beide ziekenhuizen verricht. Hierdoor zullen patiënten steeds vaker op beide locaties worden behandeld. Het is belangrijk dat de artsen en verpleegkundigen uit beide ziekenhuizen over dezelfde informatie beschikken over u als patiënt. AMC en VUmc hebben daarom gezamenlijk één elektronisch systeem voor het patiëntendossier aangeschaft.
Staat uw vraag er niet bij? Dan kunt u contact met ons opnemen:


Zelf toegang tot uw dossier
U kunt uw eigen dossier ook inzien via het patiëntenportaal Mijn Dossier. Heeft u toestemming gegeven voor het samenvoegen van beide dossiers, dan kunt u uw gegevens uit beide ziekenhuizen inzien nadat de dossiers zijn samengevoegd.

Vragen over inloggen

Ik ben mijn gebruikersnaam van Mijn Dossier vergeten. Wat moet ik doen? Neem de volgende stappen:

Stap 1: Ga naar de inlogpagina van Mijn Dossier;
Stap 2: Klik op de link ‘Gebruikersnaam vergeten’ en vul de gevraagde informatie in.
U ontvangt in uw reguliere e-mail inbox een e-mail met daarin uw gebruikersnaam.

Let op: Achter ieder initiaal moet u een punt invoeren. Ook is het belangrijk om uw initialen en achternaam in te voeren zoals vermeld op uw patiënten pas.

Bijvoorbeeld: U heet A.A. van Dummy. Op uw patiënten pas staat u vermeld als A.A. v Dummy. U voert dan in bij initialen A.A. en bij achternaam v Dummy. Krijgt u alsnog de foutmelding 'record niet opgeslagen', stuurt u dan een e-mail naar support@amc-vumc.nl.

Ik ben mijn wachtwoord van Mijn Dossier vergeten. Wat moet ik doen?
Neem de volgende stappen:
Stap 1: Ga naar de inlogpagina van Mijn Dossier;
Stap 2: Klik op de link ‘Wachtwoord vergeten’;
Stap 3: Vul uw gebruikersnaam in;
Stap 4: Vul uw geboortedatum in.

U krijgt nu de beveiligingsvraag die u bij het aanmelden voor Mijn Dossier heeft ingevoerd. Indien u deze juist beantwoordt, kunt u op de website uw wachtwoord wijzigen.

Lukt het niet om op deze manier toegang te krijgen? Stuur dan een e-mail naar support@amc-vumc.nl. Let op: Voor medewerkers van het AMC of VUmc is uw wachtwoord onbekend en niet zichtbaar, omdat dit beveiligd is opgeslagen. U kunt uw wachtwoord dus niet bij hen opvragen.

Ik heb geen SMS bericht met code ontvangen. Wat moet ik doen?
Neem de volgende stappen:
Stap 1: Controleer of er boven in het scherm een melding verschijnt 'Neem contact op met het ziekenhuis om te controleren of uw mobiele nummer bekend is.' Ziet u deze melding, stuur dan een e-mail naar support@amc-vumc.nl en vermeld hierin uw patiëntnummer, geboortedatum en mobiel telefoonnummer;
Stap 2: Verschijnt er geen melding boven in uw scherm? Probeer uw mobiele telefoon opnieuw in te schakelen en uw SMS inbox op te schonen;
Stap 3: Wanneer u nog steeds geen SMS bericht ontvangt, kan het voorkomen dat uw mobiele nummer niet correct in het systeem staat. Om dit te controleren stuurt u een e-mail naar support@amc-vumc.nl en u vermeld hierin u patiëntnummer, geboortedatum en mobiel telefoonnummer.

Het inloggen lukt niet, er staat dat mijn account is geblokkeerd. Wat moet ik doen?
Als uw account is geblokkeerd, kan dat meerdere oorzaken hebben. De meest voorkomende is dat u vaker dan toegestaan een verkeerd wachtwoord hebt ingevuld. Is uw account geblokkeerd, stuur dan een e-mail naar: support@amc-vumc.nl.

Tip: U kunt een blokkade voorkomen door na twee mislukte inlogpogingen of bij twijfel te kiezen voor ‘Wachtwoord vergeten’.

Ik ben automatisch uitgelogd. Waarom is dat?
Wanneer u langer dan 15 minuten niet actief bent in Mijn Dossier, wordt u automatisch uitgelogd. Dit is om de privacy van uw gegevens te beschermen. Wij raden u aan uit te loggen als u uw computer verlaat.

Direct naar Mijn Dossier
Heeft u zich aangemeld voor het patiëntenportaal Mijn Dossier? En wilt u voortaan direct inloggen in Mijn Dossier en niet via de inlogbutton op onze website?

Via deze link komt u direct op het inlogscherm van Mijn Dossier.

Vragen over privacy en veiligheid

Hoe veilig is Mijn Dossier?
Wij nemen het veilig houden van uw medische informatie zeer serieus. Toegang tot informatie vindt plaats via de beveiligde toegangscodes, een persoonlijke gebruikersnaam en een wachtwoord waaraan bepaalde eisen worden gesteld en dat beveiligd wordt opgeslagen. Uw wachtwoord is niet zichtbaar voor medewerkers van het AMC of VUmc. Mijn Dossier maakt gebruik van de meest recente technologie om uw sessie automatisch te versleutelen. Berichtenverkeer dat plaatsvindt wanneer u bent ingelogd, is daarmee goed beveiligd. Dit in tegenstelling tot normaal e-mailverkeer.

Wat is het privacybeleid van Mijn Dossier?
Mijn Dossier voldoet aan wet- en regelgeving aangaande uw privacy. Uw naam en e-mailadres worden met dezelfde zorg behandeld als uw medisch dossier, deze worden nooit afgestaan of gedeeld met derden.

Ik ben automatisch uitgelogd uit Mijn Dossier. Waardoor komt dat?
Om de privacy van uw gegevens te waarborgen, wordt u als u langer dan 15 minuten niet actief bent in Mijn Dossier, automatisch uitgelogd. Wij raden u aan om altijd uit te loggen als u klaar bent of als u uw computer verlaat, zelfs als dit maar voor even is.

Overige vragen

Waarom is het niet mogelijk om de gegevens van voor 25 oktober 2015 in te zien?
Sinds 25 oktober 2015 werken wij in het elektronisch patiëntendossier. Alle gegevens van vóór deze datum zijn digitaal overgezet en voor de zorgverlener beschikbaar. Om technische redenen kunnen deze (nog) niet getoond worden in het patiëntenportaal.
U heeft het recht om uw medisch dossier in te zien. Meer informatie hierover vindt u hier.

Waarom kan ik maar een deel van mijn medisch dossier inzien en niet alles? En wat kan ik dan niet inzien?
Sinds 25 oktober 2015 werkt het AMC en sinds 13 maart 2016 werkt het VUmc met het  elektronisch patiëntendossier. Alle gegevens van vóór deze datum zijn digitaal overgezet en voor de zorgverlener beschikbaar. Om technische redenen kunnen deze historische gegevens (nog) niet getoond worden in het patiëntenportaal.
Daarnaast is het helaas niet mogelijk om alle uitslagen via Mijn Dossier in te zien. Onder andere de volgende uitslagen kunnen om technische redenen (nog) niet worden getoond:

 • een aantal resultaten van het bloedtransfusie-laboratorium
 • een aantal resultaten van speciële hematologie
 • een aantal resultaten van microbiologie AMC
 • genetische laboratoriumresultaten
 • hartfunctie-onderzoeksresultaten
 • klinische neurofysiologie (KNF)-onderzoeksresultaten
 • longfunctie-onderzoeksresultaten
 • metabole laboratoriumresultaten


Hoe kan ik op Mijn Dossier persoonlijke informatie, zoals adresgegevens of mijn wachtwoord wijzigen?
Wanneer u bent ingelogd in Mijn Dossier, kunt u onder het menu ‘Persoonlijke gegevens’ zelf een aantal zaken wijzingen, zoals uw adres, uw wachtwoord of beveiligingsvraag en uw e-mailadres. U kunt in dit scherm niet uw gebruikersnaam wijzigen. Voor het wijzigen van uw gebruikersnaam kunt u een e-mail sturen naar support@amc-vumc.nl.

Kan ik als gemachtigde na het overlijden van een patiënt zijn/haar Mijn Dossier nog inzien?
Nee. Nabestaanden hebben geen recht medische om het dossier van een overleden patiënt in te zien. Het Mijn Dossier account van een patiënt wordt na overlijden inactief gemaakt. Hierdoor heeft u als gemachtigde geen inzage meer in het dossier.

Wat is het verschil met het landelijke Schakelpunt (LSP)?
Er is een wezenlijk verschil tussen het LSP, waarin gegevens worden uitgewisseld tussen afzonderlijke zorgorganisaties, en een ‘intern’ EPD zoals in het AMC en VUmc. Alléén AMC- en VUmc-zorgverleners die rechtstreeks bij uw behandeling betrokken zijn, hebben recht op inzage in uw gegevens. Uw huisarts en/of verwijzer krijgt een samenvatting van de behandeling per digitale brief.