De inzet van ICT kan veel beter

Age Boelens, Anesthesioloog io, AMC.
Age Boelens, Anesthesioloog io, AMC.

Anesthesioloog-in-opleiding Age Boelens verbaast zich regelmatig over de hoeveelheid patiëntgegevens die hij en zijn collega’s steeds opnieuw in moeten voeren. Hij volgde de module Eenmalig registreren, meervoudig gebruik, onderdeel van het postinitiële programma Health Informatics. Age Boelens: ‘Ik weet nu hoe het beter kan.’

Wat heb jij als toekomstig anesthesioloog aan ICT-kennis?
‘De gezondheidszorg zit vol met ICT. Onlangs viel op onze afdeling ‘het systeem’ uit en moesten we alles bijhouden op papier. Dat was een hoop gedoe. Het viel meteen op hoeveel we op computers vertrouwen. Toch weten we als zorgverleners maar weinig af van de technologie en de informatiestromen die eraan ten grondslag liggen. De inzet van ICT kan nog veel beter. Door de modules van het postinitiële programma Health Informatics leer ik hoe.’

Waarom is goed registreren belangrijk?
‘Elke keer als opnieuw handmatig gegevens worden ingevoerd in een systeem, kunnen er fouten worden gemaakt. Ik maak het vaak mee dat patiënten niet goed weten welke medicatie ze krijgen. “Hoe heette dat blauwe pilletje ook alweer?” Of dat er bij een spoedoperatie geen medische gegevens beschikbaar zijn, terwijl ik eigenlijk zou moeten weten of een patiënt antistollingsmiddelen gebruikt. Anno 2015 zou dat niet meer zo hoeven te gaan. Gegevens kunnen worden uitgewisseld en worden opgevraagd als dat nodig is. Dat bevordert de patiëntveiligheid en de efficiëntie.’

Hoe helpt de module Eenmalig registreren, meervoudig gebruik om dit te verbeteren?
‘Ik heb veel geleerd over standaarden voor goede gegevensuitwisseling en hergebruik, zoals bijvoorbeeld SNOMED CT. Die gestandaardiseerde gegevens kun je eenduidig uitwisselen tussen zorgverleners en hergebruiken voor o.a. onderzoek, kwaliteitsbewaking en financiele verantwoording. Vaak gaat het mis omdat zorgverleners niet weten waarom informatie op een bepaalde manier moet worden ingevoerd. Met de kennis die ik heb opgedaan kan ik mijn collega’s nu uitleggen wat de achterliggende gedachte is.’

Wat is het belangrijkste dat je hebt geleerd?
‘Hoe de registratie en verwerking van gegevens veel beter kan. En dat het veel oplevert als je daar wat aan doet. Ik weet nu dat de oplossingen er zijn.’

Hoe combineer je de module met jouw medische vervolgopleiding?
‘Health Informatics is speciaal gemaakt voor zorgprofessionals. Het is in deeltijd en via e-learning te volgen. Toch is het best pittig. Gemiddeld ben ik er tien tot twaalf uur per week mee bezig, meestal ’s avonds en vaak in het weekend. Het scheelt natuurlijk dat ik het erg leuk vind. Ik heb nu twee modules afgerond en heb me al ingeschreven voor de volgende.’

Wat wil je met jouw nieuwe kennis doen in de toekomst?
‘Ik ben van plan om alle modules binnen Health Informatics te volgen. Dan doe ik ook kennis op over elektronische beslissingsondersteuning, selectie van zorginformatiesystemen, informatiebeveiliging en eHealth. Natuurlijk wil ik die bagage inbrengen in mijn werk. Het is altijd goed als een medisch specialist iets extra’s meebrengt naar een afdeling. En wat toegevoegde waarde betreft denk ik dat kennis van ICT en informatiestromen steeds belangrijker wordt.’