AIOS vereniging Triple A

Iedere arts-assistent in het AMC kan lid worden van de vereniging Triple A. Deze jonge vereniging vertegenwoordigt de arts-assistenten en wil een aanspreekpunt zijn naar overheden, de Raad van Bestuur, en vertegenwoordigers van projecten binnen het AMC.

Arts-assistenten in het AMC zijn ook vertegenwoordigd in het Onderwijsinstituut Medisch Specialistische Opleidingen (OMSO). Deze arts-assistenten worden gekozen door het OMSO zelf, niet door arts-assistenten.

Naast de belangenbehartiging zet Triple A zich ook op ander vlak in voor de arts-assistenten. Een belangrijke doelstelling van de vereniging is dat arts-assistenten elkaar leren kennen en ook buiten het werk kunnen afspreken om leuke dingen te doen. Gedurende het jaar organiseert Triple A daarom verschillende sociale en inhoudelijke activiteiten.

Mail voor meer informatie naar triple-a@amc.nl