Adolescenten en psychose

Dr. L. de Haan
Dr. L. de Haan

'Het gaat bij deze stage veel over contactvaardigheden'


Stage: Adolescenten en psychose

Opleider: Dr. Lieuwe de Haan

Vanwaar een foto met een fiets?
'Onze patiëntengroep, jonge mensen met een psychose, is niet erg gevoelig voor autoriteit. Je dus moet naar ze toe, we zijn een afdeling die eropuit trekt. Samen met de verpleegkundige gaat de specialist Amsterdam in – op de fiets.'

Waarom heeft u dit vakgebied gekozen?
'Psychose is de ernstigste psychische stoornis, waarbij het overduidelijk is dat je iets moet doen. Dat gevoel had ik al tijdens mijn opleiding. Ik wilde eerst internist worden. Maar toen ging ik mijn vervangende dienstplicht doen in de psychiatrie. Ik werk nu al vanaf 1985 met psychotische patiënten. Psychose is heel boeiend. Iemand die zo ver van jouw werkelijkheid staat, en die het gevoel van eigenheid en controle zo is verloren. Het verveelt nooit om daarmee bezig te zijn.'

Wat maakt deze stage uniek?
'Je hebt te maken met een jong team, passend bij de leeftijdscategorie van de patiënten, van 16 tot 23. Daarbij trekken we erop uit; we werken met deze patiënten niet poliklinisch. Je komt dus bij de mensen thuis. Je leert om zelfstandig met deze leeftijdsgroep te werken. Dat is boeiend, daar leer je veel van. Typerend voor de patiënt met een psychose is een gebrek aan inzicht in de ziekte. Daarbij verkeren ze vaak in een isolement. Daarom is het moeilijk contact te maken. Het gaat bij deze stage dus veel over contactvaardigheden: hoe je achterdochtige patiënten moet benaderen, het isolement doorbreken, en zo de sociale gevolgen van psychose verhelpen. Psychoses ontstaan in de adolescentie. De eerste drie tot vijf jaar is een kritische fase. Als je er in slaagt in die tijd een klik te maken, dan kun je het beloop op de lange termijn gunstig beïnvloeden. Als je de achterdocht en het wantrouwen kunt doorbreken, dan is het een heel leuke patiëntengroep, van trouwe, gevoelige en boeiende mensen. Daarmee werken is uitdagend en bevredigend.
Daarnaast zijn we betrokken bij een aantal grootschalige onderzoeksprojecten, bijvoorbeeld GROUP. Dat levert veel data op. Dat biedt uitstekende mogelijkheden om je in de wetenschappelijke differentiatiestage daarin te bekwamen.'

Hoe ziet u uw rol als opleider?
'Hoewel ik niet de directe supervisor zal zijn, is opleiden een van de leukste dingen die je kunt doen. Je blijft er zelf scherp door, je wordt geconfronteerd met boeiende vragen en het is heel leuk om iemand zich steeds verder te zien ontwikkelen.'

Wat zal een aios na de opleiding vooral bijblijven?
'Een gevoel van competentie: dat het lukt om contact te maken met iedereen met wie dat moet. Maar ook dat je teamleden kan aansturen en ondersteunen, en de zorg voor anderen op je kunt nemen. En je weet na afloop veel meer over psychoses.'

Hoe zou u de wereld van het AMC in één zin omschrijven?
'Het AMC is een ambitieuze omgeving, met kritische, flexibele mensen.'


Meer weten?

Bel of mail

Dr. L. de Haan
020-816 2250

Kijk voor alle details van deze stage op Opleidingsetalage.nl