Cerebrovasculaire neurologie

Dr. Yvo Roos
Dr. Yvo Roos

De doener onder de neurologen

Stage: Cerebrovasculaire neurologie

Opleider: Dr. Yvo Roos

Waarom heeft u voor dit voorwerp gekozen?
'Dit is de CT-scan op de röntgenafdeling. Voor patiënten met een herseninfarct is er op dit moment maar één bewezen effectieve behandeling: trombolyse. We weten dat hoe eerder iemand onder de CT-scan ligt en de behandeling start, hoe beter. Time is brain. We hebben hier in het ziekenhuis drie jaar geleden onderzocht hoe snel en effectief we handelen als er een patiënt binnenkomt. De tijd tot de behandeling duurde een uur tot anderhalf uur. Als je weet dat de effectiviteit van de behandeling met het uur afneemt, weet je dat tijd kostbaar is. Met het programma 'acute hersenhulp' hebben we ervoor gezorgd dat de patiënt binnen twintig tot dertig minuten de behandeling krijgt. Veel ziekenhuizen hebben onze methode globaal overgenomen.'

Waarom zou je deze stage in het AMC doen?
'Het klinkt arrogant, maar wij zijn nog steeds een van de snelste met de acute hersenhulp. We hebben het heel goed geregeld hier. Nadat we de interne logistiek hebben verbeterd, zijn we in een sneltrein terechtgekomen en hebben we van de Hartstichting subsidie gekregen om samen met de Erasmus Universiteit en de Universiteit van Maastricht verder onderzoek te doen naar de endovasculaire methode. Dotteren in de hersenen, wordt dat populair genoemd, omdat de methode lijkt op de dotterbehandeling van cardiologen. We willen deze behandeling van de grond krijgen en er onderzoek naar doen. De acute behandeling van beroertes, daar draait het bij mij en bij deze stage om.'

Waar komt de belangstelling voor de acute behandeling vandaan?
'In mijn studietijd vond ik de cerebrovasculaire neurologie het meest interessant omdat ik daarin de beweging richting het doen, het uitvoeren zag. Natuurlijk moet je beginnen met goed observeren, maar in die tijd brak er een nieuwe periode aan waarin meer gedaan werd. Ik had het idee dat ik hierin wat kon betekenen, dat ik vooruitgang kon boeken. Die acute hersenhulp was geen spectaculaire ontdekking, maar gewoon goed om je heen kijken en logisch nadenken. Zoiets doen, daar voel ik me lekker bij. Neurologen zouden beschouwende dokters zijn. Diagnosticeren ja, maar behandelen, ho maar. Als je kijkt naar mijn rol en naar deze stage zie je dat dit juist helemaal niet het geval is. We zijn juist de doeners geworden.'

Wat maakt deze stage uniek?
'We onderscheiden ons met deze differentiatie met de acute behandeling van een beroerte. Mijn collega's en ik gaan ons de komende periode sterk maken voor het goed functioneren van een endovasculaire behandeling. Het is niet zo dat je hier de endovasculaire methode leert, maar je kunt wel zien hoe en bij welke patiënten het gebeurt. Je staat daadwerkelijk bij de behandeling. Als je hier vandaan komt, loop je als neuroloog qua kennis voorop bij wat er in Nederland mogelijk is op dit gebied.'

Als u de wereld van het AMC in één zin zou moeten omschrijven...
‘Er is veel ruimte voor innovatief denken.’
Meer weten?

Bel of mail
Dr. Y.B.W.E.M. Roos
020-566 3442

Kijk voor alle details van deze stage op Opleidingsetalage.nl

Lees ook:
Opleidingsplan
Besluit Neurologie