Endocriene chirurgie

Dr. Els Nieveen van Dijkum
Dr. Els Nieveen van Dijkum

'Mooie anatomie, bijzondere organen en verfijnde chirurgie'


Stage: Endocriene chirurgie

Opleider: Dr. Els Nieveen van Dijkum

Waarom heeft u dit vakgebied gekozen?
'Ik ben eerst in Rotterdam opgeleid, waar een grote afdeling endocrinologie is. Daar heb ik veel geopereerd. Met een KWF Fellowship heb ik een opleiding tot endocrien chirurg in het buitenland kunnen doen. Dat wilde ik erg graag, want het is mooie chirurgie; je hebt te maken met bijzondere organen: de schildklier, bijnier en de pancreas. Het is mooie anatomie en de chirurgie in dat gebied is heel fijntjes. Dat maakt het tot een interessant deel van het vak als chirurg. Bovendien is endocrinologisch denken ook een beetje interne geneeskunde. Het heeft verder veel te maken met de genetische achtergrond van patiënten. Je krijgt te maken met een diverse patiëntenpopulatie, waarvan een groot deel benigne aandoeningen heeft.'

'Als enige in Nederland ben ik fellow van de Endocrine Division van de European Board of Surgery. Het diploma op de foto heb ik in het buitenland gehaald. Endocriene chirurgie is namelijk geen aparte opleiding in Nederland. Het is een superspecialisme, een vakgebied dat nu in Nederland begint op te komen. In andere landen – de VS, Duitsland, Zweden – is dat al lang zo.'

Wat maakt deze stage uniek?
'Een aios leert hier de specifieke endocriene zorg, die ergens anders niet zo specifiek wordt aangeleerd. Ze krijgen te maken met het hele traject, dus niet alleen het opereren, maar ook de indicatiestelling voor de operatie en de nabehandeling. Het zijn geen enorme aantallen, maar hier zie je wel het grootste aanbod aan bijvoorbeeld endocriene pancreastumoren. Dankzij de alliantie met het Flevoziekenhuis – waarmee we samen een poli doen – is het aantal ingrepen sterk toegenomen. Het aanbod neemt alleen maar toe, zeker als we straks nog meer gaan samenwerken met de VU.'

Hoe ziet u uw rol als opleider?
'Ik voel me erg betrokken bij het opleiden van mensen. Dat gaat om meedenken en ze het laatste zetje geven om op de goede plek te komen. Dat heb ik zelf wel eens gemist. Want je weet vaak best welk deel van het vak je gaat doen, je past als mens nu eenmaal beter bij het ene dan bij het andere vakgebied. Maar dat betekent ook dat je moet kiezen en kleur moet bekennen.'

Hoe zou u de wereld van het AMC in een paar zinnen omschrijven?
'Het is een superplek. Het AMC is een academisch ziekenhuis waar het heel prettig werken is, met mensen met wie je goed kunt samenwerken. Het AMC lijkt misschien groot en log, maar in werkelijkheid kan er veel. Er zijn veel kansen voor de mensen die de kansen zien.'
Meer weten?

Bel of mail
Dr. E.J.M. Nieveen van Dijkum
020-566 2666

Kijk voor alle details van deze stage op Opleidingsetalage.nl

Lees ook:

Opleidingsplan
Besluit Heelkunde