Endocrinologie (Kinderen)

Dr. Paul van Trotsenburg
Dr. Paul van Trotsenburg

Een must voor elke kinderarts

Stage: Kindergeneeskunde - Endocrinologie

Opleider: Dr. Paul van Trotsenburg

Waarom heeft u dit voorwerp gekozen?
'Hormonale regulatie is heel complex proces. Het doorgronden daarvan is een enorme uitdaging. Ik sta op de foto met een dwarsdoorsnede van het hoofd met daarin de hypofyse, de regelklier van het lichaam. De hypofyse vormt samen met de schildklier een regelsysteem dat een belangrijke rol speelt bij de hersenontwikkeling en de stofwisseling van het lichaam. Waanzinnig boeiend, toch?'

Hoe bent u zelf in dit vak terecht gekomen?
'Tijdens mijn studie geneeskunde werd mijn interesse in Endocrinologie gewekt door een docent die een enorm enthousiast verhaal vertelde over de rol van het afweersysteem in het ontstaan van hyperthyreoïdie, een te snel werkende schildklier. Na afloop van het college vroeg ik hem of er niet een leuk onderzoeksproject was waaraan ik kon meewerken. Dat bleek er te zijn, en zo raakte ik al redelijk vroeg betrokken bij wetenschappelijk onderzoek in de Endocrinologie. Na mijn studie moest ik eerst in militaire dienst, maar ook in die periode kon ik onderzoek in de Endocrinologie blijven doen. Na de militaire dienst werd ik eind 1991 toegelaten tot de opleiding Kindergeneeskunde.'

Wat vindt u zo mooi aan dit vak?
'Kinderendocrinologie is op de eerste plaats een heel breed vak. Het gaat namelijk niet alleen over specifieke hormonale aandoeningen, maar ook over groei en puberteitsontwikkeling, processen die in ieder kindergeneeskundig specialisme van belang zijn. Wanneer een kind slecht groeit, kan dat veel mogelijke oorzaken hebben. We kijken dan ook veel verder dan hormonen. We hebben onze voelsprieten en tentakels in zo'n beetje alle specialismen.'

Waarom zou je voor deze stage kiezen?
'Om een succesvol kinderarts te worden, kun je eigenlijk niet zonder een gedegen endocrinologische kennis. Zoals ik al zei komen de onderwerpen van dit specialisme overal terug. Je kunt je vak als kinderarts niet goed uitoefenen als je dit niet in de vingers hebt. Het is een must je een tijdje in dit vakgebied onder te dompelen.'

Waarom zou je dat juist in het AMC doen?
'Hier zie je Kinderendocrinologie in de volle breedte van het vak. We hebben een groot verwijsgebied van wel 4,5 tot 5 miljoen inwoners. De kans dat je ook met zeldzame ziektebeelden ervaring opdoet is daardoor groot. Maar liefst zeventien algemene ziekenhuizen sturen endocrinologische patiënten naar ons of naar het VU Medisch Centrum, waarmee we sinds 2006 een intensieve samenwerking hebben. Wekelijks hebben we een vergadering met de collega's van de VU, waarin we complexe patiënten bespreken en gezamenlijk protocollen ontwikkelen. Het Emmakinderziekenhuis is een grote organisatie, waarin alle specialismen zijn vertegenwoordigd. Dit geeft je de gelegenheid veel ervaring op te doen in de samenwerking met andere specialismen. We hebben geregeld zeer leerzame multidisciplinaire besprekingen, bijvoorbeeld met de kinderchirurgen en -urologen en met de internist-endocrinologen. Het AMC doet bovendien al jarenlang toonaangevend onderzoek op het gebied van schildklierziekten. We spelen daarin echt een landelijke voortrekkersrol. Dagelijks komen op de consultpieper de meest uiteenlopende vragen binnen van collega's uit het hele land. De aios zal een groot deel van de tijd de consultpieper dragen. Dat is een goed leerinstrument, omdat je in korte tijd heel veel kunt opsteken.'

Hoe is de werksfeer?
'Ik verwacht van mezelf en mijn collega's dat we elkaar scherp houden. Je wordt hier expliciet uitgenodigd om kritisch te kijken naar je eigen en andermans werk. Je mag – met goed onderbouwde argumenten – altijd zeggen dat je het beter weet. Dat voorkomt dat we inkakken.'