Geriatrie

Dr. Sophia de Rooij
Dr. Sophia de Rooij

'Voor dokters die van puzzelen houden'Stage: Geriatrie


Opleider: Dr. Sophia de Rooij

Waarom heeft u voor dit voorwerp gekozen?
‘Die blauwe pet heb ik gekregen van een collega van Harvard Medical School. Zij is degene die delier op de kaart heeft gezet. Een van de dingen die ze zegt: je kunt delier niet alleen aanpakken, dat moet je in een team doen.

Daarvoor heeft ze in de VS het HELP-programma opgezet. Daarbij begeleiden dokters, verpleegkundigen, familie en vrijwilligers samen mensen die delirant zijn. Zo pakken wij het nog niet aan. Ik sta voor een blauwe poster waarmee we in het kader van het VMS-programma aandacht vragen voor kwetsbare ouderen. Ik ben voorzitter van die themagroep.’

Waarom heeft u dit vakgebied gekozen?
‘Al in het tweede jaar van mij studie wist ik dat ik onderzoek wilde doen. Er zijn zoveel manieren om ouder te worden en het effect van acute ziekte op veroudering interesseerde me vooral. Het was toen nog niet mogelijk in het AMC onderzoek te doen. Daar was nog geen geriatrie. Ik ben toen naar het Slotervaartziekenhuis gegaan. Ik heb vervolgens een opleiding interne - in het AMC - en een opleiding geriatrie in het UMCU gecombineerd. Later kon ik in het AMC een team geriatrie oprichten. Dat is met allerlei projecten sterk gegroeid, in tien jaar naar meer dan dertig medewerkers. We doen veel klinisch wetenschappelijk onderzoek, zowel in de diepte als de breedte.’

Wat maakt deze stage uniek?
‘We kijken naar multimorbiditeit en beperkingen bij hoogbejaarde patiënten. In het AMC specialiseren we ons in bepaalde geriatrische syndromen. Dat zijn vooral delier - de pathofysiologie daarvan - en de cardiovasculaire oorzaken van vallen. Internationaal gezien neemt ons onderzoek op deze punten een belangrijke plaats in. Zo zijn we bezig met het opzetten van een Delirium Expertise Centrum.
Als je bij ons komt, moet je een slimme dokter zijn, die van puzzelen houdt. Onze patiënten hebben gemiddeld minstens vijf ziekten. Je moet kunnen combineren om goed te kunnen adviseren. Soms zijn leefregeladviezen of medicamenteuze adviezen met elkaar in tegenspraak. Wat doe je dan? En bijna alle richtlijnen gaan tot zeventig jaar. Onze patiënten zijn allemaal ouder.’

Wat zal een aios na de opleiding vooral bijblijven?
‘Je leert hier als medisch specialist de generalistische aanpak toe te passen. Alle kennis die je tot nu toe hebt opgedaan, kun je hier integreren. Want onze patiënten hebben nu eenmaal meerdere problemen tegelijk. Omdat we veel werken met andere specialismen leer je hier ook multidisciplinair samenwerken met andere professionals.’

Hoe zou u de wereld van het AMC in een paar zinnen omschrijven?
‘Het is een grote, bonte verzameling van creatieve professionals. Er kan hier veel en goede ideeën worden beloond. Als je enthousiast bent en hard werkt, zul je hier ook enthousiasme ontmoeten.’


Meer weten?

Bel of mail
Dr. S.E.J.A. de Rooij
020-566 5991

Kijk voor alle details van deze stage op Opleidingsetalage.nl

Lees ook:

Opleidingsplan
Besluit Interne Geneeskunde