Global Child Health

Dr. Michael Boele van Hensbroek
Dr. Michael Boele van Hensbroek

Een totaal andere visie op de gezondheidszorg

Stage: Kindergeneeskunde - Global Child Health

Opleider: Dr. Michael Boele van Hensbroek

Waarom heeft u voor dit vak gekozen?
'Tijdens mijn opleiding tot arts heb ik een aantal maanden onderzoek gedaan in Kenia. Vanaf dat moment heb ik een belangrijk deel van mijn tijd aan tropengeneeskunde gewijd. Aanvankelijk hield ik mij voornamelijk bezig met tropengeneeskunde voor volwassenen, later specialiseerde ik mij tot kinderarts. Ik heb vier jaar in Malawi en vier jaar in Gambia gewerkt. Het is heel zinnig werk, want er is enorm veel te doen. In bepaalde delen van Afrika is de kindersterfte heel hoog. In Nederland worden 990 van de 1000 kinderen vijf jaar oud, in Afrika zijn dat er maar 800. Je bent daar echt bezig met grote levensproblemen. Het is bovendien erg leuk werk. Je ontmoet veel inspirerende en interessante mensen. Je hebt vaak snel goede contacten met de lokale bevolking en collega's. Misschien omdat ze extroverter zijn dan wij. In Nederland is men veel meer op zichzelf gericht. Hier kun je bijvoorbeeld lang zwijgend naast elkaar in een treincoupé zitten, of op de bus staan wachten. Dat zal je in Afrika niet vaak overkomen.'

Wat is er zo bijzonder aan deze stage?
'De stage bestaat uit twee delen. Een deel speelt zich in het AMC af, je loopt dan bijvoorbeeld mee in het tropencentrum op de polikliniek voor reizigers, op de multi-etnische Mozaïek polikliniek, of je doet mee in onderzoeksbesprekingen. Het andere deel speelt zich af in Zuid-Amerika of het zuiden van Afrika. Daar verricht je voornamelijk klinisch werk. Die ervaring in de tropen geeft natuurlijk een extra dimensie aan de stage, waar je heel veel van leert. Zo blijf je niet in je Nederlandse wereldje hangen, maar word je een totaal andere visie op gezondheidszorg geboden. Zaken die in Nederland heel vanzelfsprekend zijn zoals gelijke kansen om gezond op te groeien, bestaan daar niet. Je werkt in een ander gezondheidssysteem met andere ziekten en een andere cultuur. Het verrijkt je blik enorm. Eigenlijk zouden alle artsen een tijdje in een ander land moeten werken. Je werkt in deze stage met mensen van verschillende etnische afkomst en komt in aanraking met zowel de medische als de sociale kant die deze etnische achtergronden met zich meebrengen. Zelfs als je geen tropenarts wil worden, is deze ervaring ongelofelijk nuttig. Als kinderarts in Nederland krijg je immers te maken met een grote populatie allochtone kinderen.'

Waarom zou je deze stage in het AMC doen?
'Simpel: het kan nergens anders. Het AMC is het enige ziekenhuis dat zoveel aan Global Child Health doet. De Gobal Child Health Group is een expertisecentrum op het gebied van onderwijs, onderzoek en patiëntenzorg. Vooral de combinatie met tropengeneeskunde van de afdeling Interne Geneeskunde is heel bijzonder. Bij het AMC staat de hele breedte van het vak tot je beschikking.'

Hoe zou u de werksfeer omschrijven?
'De kinderartsen van de Global Child Health Group vormen een relatief kleine groep die elkaar goed kent. Men stimuleert elkaar zonder dat dit leidt tot ongezonde competitie. Er heerst een amicale en positieve sfeer. We hebben immers allemaal hetzelfde doel voor ogen: verbetering van de gezondheid van kinderen wereldwijd.'
Meer weten?

Bel of mail
Dr. M. Boele van Hensbroek
020-566 8802

Kijk voor alle details van deze stage op Opleidingsetalage.nl

Lees ook:
Opleidingsplan
Besluit Kindergeneeskunde