Hand- en polschirurgie

Prof. dr. Chantal van der Horst
Prof. dr. Chantal van der Horst

'Snijden is leuk'


Stage: Hand- en polschirurgie en Kinderplastische chirurgie

Opleider: Prof. dr. Chantal van der Horst

Waarom heeft u zich laten afbeelden met deze voorwerpen?
'Deze hand is gemaakt van papier-maché en is misschien wel tientallen jaren oud. Mooier kun je het niet krijgen, zo worden ze tegenwoordig niet meer gemaakt! Moet je je voorstellen hoeveel tijd er is gaan zitten om een dergelijke hand te maken. En je kunt de hand helemaal uit elkaar halen om elk onderdeeltje, elke spier, aanhechting, botje, pees te zien. Op de afgebeelde schedel is duidelijk een gat te zien, een afwijking waarbij de schedelnaden niet goed zijn aangelegd. Deze schedel is opgebouwd op basis van CT-scans.'

Wat maakt de stage Hand- en polschirurgie en de stage Kinderplastische Chirurgie zo bijzonder?
'Naast algemene plastische chirurgie is er veel aandacht voor hand- en polschirurgie. In Nederland loopt het AMC voorop in de ontwikkeling van de chirurgische behandeling van deze aandoening. Hierbij wordt veel samengewerkt met de afdeling Revalidatie. Er wordt veel onderzoek gedaan naar spastische armen en benen bij kinderen. Een specifiek aandachtsgebied is bijvoorbeeld het onderzoek naar en de behandeling van de spastische hand.'

Wat is uw drijfveer?
'Kinderplastische chirurgie is mijn passie. Dan gaat het vooral om aangeboren schedel- en aangezichtsafwijkingen - craniofaciale afwijkingen, zoals schisis - en aangeboren handafwijkingen. Snijden is leuk. Het is meer dan alleen het gebruiken van je handvaardigheid. Het is minstens zo belangrijk dat je snel kunt beslissen tijdens een operatie, omdat er weinig tijd is. Je moet dus snel kunnen schakelen en stressbestendig zijn. Het is ook heel belangrijk dat je een goed gesprek met ouders kunt voeren. Ouders zijn heel kritisch, overbezorgd en beschermend als het om hun kind gaat. Logisch, maar soms is het ook goed om ouders daar op aan te spreken. Een kind moet weerbaar worden. Verder vind ik het ook hartstikke leuk om onderwijs te geven. Het houdt je scherp en ik word graag geprikkeld door vragen van studenten.'

Wat zal een aios na de opleiding vooral bijblijven?
'De kinderplastische chirurgie is een vrij grote afdeling, waar jaarlijks ongeveer 650 kinderen worden behandeld. Dat gaat om kinderen met aangeboren afwijkingen zoals lip- en gehemeltespleten, craniosynostose, hemangiomen, arterio veneuze malformatie en aangeboren handafwijkingen. Het leuke is dat je in dit (kinder)ziekenhuis met veel artsen werkt die allemaal op andere terreinen werkzaam zijn. Het moet uit die samenwerking komen. Je gaat dus niet alleen de diepte in, maar je ontwikkelt je door die samenwerking ook in de breedte.'

Als u de wereld van het AMC in één zin zou moeten omschrijven...
‘Een organisatie waar je ondanks de grootte je weg kunt vinden.’
Meer weten?

Bel of mail
Prof. dr. C.M.A.M. van der Horst
020-566 4265

Kijk voor alle details van de stage Kinderplastische chirurgie op Opleidingsetalage.nl

Kijk voor alle details van de stage Hand- en polschirurgie op Opleidingsetalage.nl

Lees ook:
Opleidingsplan
Besluit Plastische chirurgie