Hematologie, Immunologie, Infectiologie II, III en IV (Kinderen)

Prof. dr. Taco Kuijpers
Prof. dr. Taco Kuijpers

'Het waarom achter de ziekte begrijpen'

Stage: Kindergeneeskunde - Hematologie, immunologie, infectieziekten II (HIV/AIDS) III (virale luchtweginfecties) en IV (jeugdreuma)

Opleider: Prof. dr. Taco Kuijpers, Hoofd Kinderhematologie, immunologie en infectieziekten

Waarom heeft u deze voorwerpen gekozen?
'Het laboratoriumbuisje is kenmerkend voor zorg voor HIV-geïnfecteerde patiënten. Met het bloed is de eerste cruciale vraag te beantwoorden: wel of geen HIV? We onderzoeken vervolgens voortdurend het bloed om bijvoorbeeld te weten hoeveel afweercellen het bevat, hoe hoog de virusconcentratie is, en hoe de medicatie in de kinderen werkt. Bij de behandeling en opsporing van virale infecties is de stethoscoop het uitgelezen voorwerp. We luisteren voortdurend naar de longen, luchtweginfecties komen immers het vaakst voor. Voor de derde stage heb ik een MRI-scan uitgekozen. Daarmee kun je in een heel vroege fase van de ziekte pathologische veranderingen zien zoals ontsteking aan het gewrichtskapsel en kraakbeen, of erosies in het gewricht.'

Wat vindt u zo mooi aan dit vak?
'Eigenlijk wilde ik psychiater worden, maar tijdens mijn militaire dienst kwam ik in aanraking met de bloedtransfusiedienst. Ik deed bloedonderzoek en vond het meteen ongelofelijk interessant. Dat puzzelen, uitzoeken wat het probleem is – het kan me mateloos bezig houden. In dit vak probeer je ziektebeelden daadwerkelijk te begrijpen, je bestudeert vanuit de pathofysiologie hoe ze in elkaar zitten. Sommige specialismen zijn heel protocollair: heeft de patiënt die en die ziekte, dan moet er dat en dat gebeuren. Dat is in mijn ogen ongeveer gelijk aan een kookboek volgen. Dat is óók goed, en zeker nodig, maar ik vind het leuk om te begrijpen waarom het zo is. Ik bestudeer bloedcellen en het afweersysteem om zo beter te begrijpen waarom ziekten zich presenteren zoals ze dat doen. Dit komt het beste tot zijn recht in de kindergeneeskunde, omdat het veelal ernstige en dikwijls aangeboren afwijkingen zijn. Hoe jonger je de afwijking vaststelt, onderzoekt en de reden kan achterhalen, des te beter kun je direct sturing geven.'

Waarom zou je één van deze drie stages kiezen?
'De eerste stage gaat over HIV en AIDS en de chronische zorg voor kinderen met een afweerstoornis. HIV leidt tot een verstoord afweersysteem, waardoor het kind vatbaar is voor allerlei infectieziekten. In deze stage leer je wat de risico's zijn op infecties, en waarom dit zo is. Je leert hierdoor heel veel over immunologische principes. Daarnaast hou je je bezig met de bijwerkingen van de medicatie. Helaas lijden sommige kinderen erg aan de bijwerkingen van de anti-virale middelen. Hoe kun je dat het beste controleren en tot een minimum beperken? En wanneer moet je overgaan op andere medicatie? Het AMC is al heel lang gespecialiseerd in de zorg voor kinderen met HIV. We zijn de grootste van de vier centra in Nederland waar met HIV besmette kinderen worden behandeld.'

'De tweede stage is gericht op virale infectieziekten. Deze stage is erg klinisch en poliklinisch georiënteerd en veel breder dan de andere twee stages. Je doet vooral veel praktische ervaring op, omdat je veel kinderen met uiteenlopende virussen diagnosticeert en behandelt. Virale infecties van de luchtwegen komen het meest voor, hier zul je je dan ook in specialiseren. Het AMC is wat betreft het stellen van virale diagnosen een koploper. Er zijn veel onderzoeksthema's aan dit onderwerp verbonden, en je krijgt dan ook de gelegenheid je pathofysiologische beeld te verdiepen van de virussen en de ontstekingsreacties.'

'De derde stage richt zich op jeugdreuma, maar eigenlijk op autoimmuunziekten in brede zin. Jeugdreuma komt veel voor, meer dan kinderartsen denken. Het kan soms heel moeilijk zijn te bepalen of een kind jeugdreuma heeft: hoe ernstig is de klacht, is het een infectie of een ontsteking, al dan niet op basis van een onderliggende immuunziekte? In deze stage leer je welke parameters je kunt gebruiken bij de opsporing van autoimmuunziekten zoals jeugdreuma, hoe je de juiste diagnose stelt, en welke behandeling erbij hoort. Het interessante bij autoimmuunziekten als jeugdreuma is: we weten hoe het eruit ziet, we weten welke cellen ervoor verantwoordelijk zijn, maar we weten hoe het ontstaat en waarom. Waarom heeft het ene kind reuma en het andere niet? Je leert in deze stage veel over ontsteking en immunologie, maar ook over het nut van beeldvorming. Je leert MRI-scans beoordelen om te bepalen of er verdachte ontstekingen van gewrichten zijn en of de medicatie voldoende haar werk doet.'

Wat zal de aios van deze stages zeker bijblijven?
'De stages zullen hen pathofysiologisch denken bijbrengen. Dat is heel belangrijk om ziektebeelden te begrijpen en nieuwe behandelingen te kunnen evalueren.'

Hoe zou u de wereld van het AMC omschrijven?
'Het hele Emmakinderziekenhuis vormt tezamen een buitengewoon prettig en collegiaal team. Zonder problemen werkt ieder subspecialisme met plezier met een ander subspecialisme samen en vormt zo steeds een werkelijke eenheid. Aangezien werkelijk alle specialismen in dit ziekenhuis aanwezig zijn, is dus ook bijna alles mogelijk. Je komt hier met alle facetten van de geneeskunde in aanraking.'
Meer weten?

Bel of mail
Prof. dr. T.W. Kuijpers
020-566 2727

Kijk op Opleidingsetalage.nl voor alle details over de stages HIV en Aids, virale infectieziekten en jeugdreuma

Lees ook:
Opleidingsplan
Besluit Kindergeneeskunde