Infectieziekten

Prof. dr. Jan Prins
Prof. dr. Jan Prins

'Een vak in blijvende ontwikkeling'


Stage: Infectieziekten

Opleider: Prof. dr. Jan Prins

'De posters aan de muur in mijn kamer komen uit Botswana. Daar startte in 2002, als eerste land in Afrika, een nationaal HIV-behandelprogramma. Voor die campagne werden overal in het land deze posters opgehangen en ik werkte daar toen een paar maanden. Het zegt wel iets over de globale dimensies van ons aandachtsgebied. Die gaan veel verder dan Nederland.'

Waarom heeft u dit vakgebied gekozen?
'Ik ben er bij toeval in verzeild geraakt – mijn eerste zaalstage in het AMC was op de afdeling Infectieziekten, waarbij Peter Speelman mijn eerste supervisor in het AMC was. Infectieziekten bleek een bijzonder specialisme te zijn, met heel veel interessante dimensies. Mijn stage in 1990 op de toenmalige AIDS-afdeling van het AMC versterkte de belangstelling nog meer. Infectieziekten biedt acute interne geneeskunde, snelle ontwikkelingen in de diagnostiek en behandeling, en met enige regelmaat nieuwe ziekten zoals SARS of H1N1, of, zoals nu, de ESBL-problematiek. Het is een vak in blijvende ontwikkeling. Daarnaast is ook een wezenlijke vraag die ons bezighoudt: hoe beïnvloed je menselijk gedrag? Dat speelt bijvoorbeeld bij het veranderen van antibioticavoorschrijfgedrag en het bevorderen van therapietrouw bij mensen met HIV. Het vak is een combinatie van harde science, psychologie, en sociologie. Die brede mix vind je niet in elk ander vakgebied.'

Wat maakt deze stage uniek?
'We hebben veel tropenziekten en een grote HIV-poli. Je komt hier alle denkbare gewone en bijzondere infecties tegen, en in een aparte stage leer je virale hepatitis te behandelen. Infectieziekten in het AMC is een populair aandachtsgebied dat zeer tot de verbeelding spreekt, want we krijgen veel aanmeldingen.'

Wat zal een aios na de opleiding vooral bijblijven?
'Ze komen in aanraking met alle aandachtsgebieden van de internist-infectioloog. Iedereen wordt daardoor gegrepen, want alle aios die hier de afgelopen vijftien jaar zijn opgeleid zijn in dit vakgebied blijven werken, in een groot perifeer of in een academisch ziekenhuis. In het bijzonder wil iedereen graag doorgaan met de begeleiding van HIV-patiënten, ook omdat daar andere bijkomende zaken zo bijzonder zijn, zoals de begeleiding van zwangerschappen. Een aantal aios heeft tijdens hun opleiding ook een tijd in een derdewereldland gewerkt, in een HIV-behandelprogramma.'

Hoe zou u het AMC in het kort omschrijven?
'Stap je in het AMC in de wereld van de infectieziekten, dan krijg je een brede blik op de wereld.'
Meer weten?

Bel of mail
Prof. dr. J.M. Prins
020-566 43890

Kijk voor alle details van deze stage op Opleidingsetalage.nl

Lees ook:
Opleidingsplan
Besluit Interne Geneeskunde