Inleiding Heelkunde

Prof. dr. Olivier Busch
Prof. dr. Olivier Busch

'Hier kun je hoogstaande chirurgie bedrijven'

Prof. dr. Olivier Busch

Opleider Heelkunde

Waarom heeft u dit vakgebied gekozen?
'Ik heb gestudeerd in Leiden en mijn opleiding heb ik in Rotterdam gevolgd. Ik heb vrij vroeg een bewuste keuze gemaakt voor de heelkunde. Dat vakgebied heeft me altijd al enorm aangetrokken. Door de dynamiek van het vak; het gaat om snel en resultaatgericht handelen. Maar ook door de breedte van het vak en het holistische karakter ervan. Dat was toen heel anders dan de specifiekere orgaanspecialismen.

Inmiddels is dat binnen de heelkunde overigens wel veranderd. Ook de heelkunde is veel orgaangerichter en superspecialistisch geworden. Ik ben zelf GE-chirurg en doe veel HPB-chirurgie. Dat vind ik anatomisch het meest interessant, maar ook de patiëntenpopulatie, met veel oncologie, spreekt me erg aan.'

U bent hoofd opleider van de afdeling; wat is er zo mooi aan het vak van opleider?
'Al in mijn assistententijd had ik daar een sterke affiniteit mee. De rol waarin je anderen iets leert, prikkelt ook jezelf. De ultieme beheersing van het vak laat je zien door het aan anderen uit te kunnen leggen. Bovendien vind ik het contact met jonge mensen altijd erg leuk. Ik denk dat mensen mij zien als laagdrempelig – zoals de meeste chirurgen in het AMC – met veel oog voor het belang van de assistenten.'

Wat is kenmerkend voor de heelkunde-stages in het AMC?
'De vakgroep is een vooruitstrevende, ambitieuze groep, waarbinnen we nauw met elkaar samenwerken. We zijn niet erg verzuild in verschillende chirurgengroepen en subspecialismen. Dat zal een aios merken, want het is een plezierig klimaat om in te werken, met moderne opleidingsmethodes en een grote betrokkenheid van de stafleden bij de opleiding.'

Wat zal een aios na de opleiding vooral bijblijven?
'Verschillende dingen, verwacht ik. Je treft hier op verschillende gebieden vakinhoudelijke expertise aan, die toonaangevend is in Nederland. Je weet dat je hier echt hoogstaande chirurgie kunt bedrijven. Dat komt ook door de bereidheid van de chirurgen om de aios complexe ingrepen te laten uitvoeren. Daarnaast is het aanbod aan pathologie groot. Door het academische klimaat zijn de besprekingen van een hoog niveau.'

Hoe zou u de wereld van het AMC in een paar zinnen omschrijven?
'Kenmerkend vind ik toch de laagdrempeligheid, die je op het eerste gezicht niet zou verwachten in zo’n groot instituut. Tegelijk hebben veel AMC’ers wel een hoge dunk van ons eigen instituut. Een beetje arrogant misschien, maar op veel gebieden maken we dat kwalitatief zeker waar. In ieder geval wat de opleiding betreft.'


Meer weten?

Bel of mail
Prof. dr. O.R.C. Busch
Secretariaat: 020-566 2666

Lees ook:
Opleidingsplan
Besluit Heelkunde