Intensive Care

Dr. Robert Tepaske
Dr. Robert Tepaske

'Het is geen kantoorbaan'

Stage: Intensive Care

Opleider: Dr. Robert Tepaske

Waarom heeft u voor dit voorwerp gekozen?
‘Het beademingsapparaat en de monitor is natuurlijk het geijkte plaatje van de IC, maar de techniek die daaruit spreekt, is voor ons wel essentieel. Zonder techniek kunnen we niet veel. Dat is een belangrijke hoeksteen van de behandeling van heel zieke patiënten: beademen, organen die niet meer werken ondersteunen, de vitale functies behouden en ondertussen gerichte therapie inzetten om de onderliggende aandoening te behandelen.’

Waarom heeft u dit vakgebied gekozen?
‘Ik kom vanuit de anesthesiologie. Dat zie je vaker. Anesthesiologie en interne geneeskunde zijn de hofleveranciers van de intensivisten in Nederland. Op onze afdeling werken echter ook meerdere cardioloog-intensivisten en neuroloog-intensivisten. Veel assistenten volgen een stage hier, en kiezen dan voor de dynamiek van de IC door een IC fellowship te volgen, ik ook destijds. Bij de helft van de patiënten gaat het om electieve postoperatieve opnames, de andere helft betreft acute patiënten met aandoeningen variërend van hartinfarct, hersenbloeding, ernstige infecties tot grote trauma’s. Alle ziektebeelden komen voorbij. De dynamiek zit hem in de continue behandeling die zo snel mogelijk moet worden toegepast. Het is echt intensieve zorg. Je moet aan het bed bijsturen, dingen uitzoeken, de diagnose stellen. Soms arriveren mensen in diepe shock en dan moet je wel even doorpakken. We leveren zeven dagen per week 24 uur zorg. Dat is geen kantoorbaan.’

Wat maakt deze stage uniek?
‘Je leert de vitaal bedreigde patiënt herkennen en basale principes van de behandeling kennen. Met een multidisciplinair team, met dokters en verpleegkundigen, ga je zorgen voor de beste behandeling voor die patiënt. We zijn een level 3-IC, dat wil zeggen een IC op het hoogste niveau dat je kunt vinden in Nederland. Je komt hier met alle specialismen in aanraking. De multidisciplinaire samenstelling van het team intensivisten is uniek. Het is bovendien een gemengde IC, waar je patiënten met verschillende ziektebeelden ziet, dus geen geclusterde IC. Tegelijk hebben we een goed opleidingsklimaat, met veel onderwijs. Het is een veilige en laagdrempelige omgeving om te leren – want er is altijd een staflid of een fellow aanwezig.’

Wat zal een aios na de opleiding vooral bijblijven?
‘De specifieke leerdoelen hangen af van het specialisme, waar je uit afkomstig bent. Maar wat iedereen leert is: het herkennen van de vitaal bedreigde patiënt en het beginnen van de behandeling.’

Hoe zou u de wereld van het AMC in één zin omschrijven?
‘Een topziekenhuis met een goed opleidingsklimaat, waar je bovendien veel mogelijkheden hebt om je wetenschappelijk te ontplooien.’