Interventieradiologie

Prof. dr. Jim Reekers
Prof. dr. Jim Reekers

'Blijf jezelf altijd de vraag stellen of alles wat kan ook moet'

Stage: Interventieradiologie (beeldgestuurde behandeling)

Opleider: Prof. dr. Jim Reekers

Waarom dit voorwerp?
'De ballonkatheter is de basis voor het vak als je het hebt over de vasculaire interventieradiologie. Met dit voorwerp is het allemaal begonnen en we gebruiken het nog steeds heel veel. Het is het meest herkenbare product dat je je kunt voorstellen bij dit specialisme.'

Waar komt uw interesse voor dit vakgebied vandaan?
'Ik wilde altijd al iets doen in de therapiekant. Ik heb gedacht aan chirurgie en nog even rondgesnuffeld bij vaatchirurgie. Op een gegeven moment kwam ik erachter dat je heel veel van dat soort dingen ook kunt doen zonder grote operaties. De interventieradiologie stond destijds nog in de kinderschoenen, maar ik wist toen al dat dat was wat ik wilde doen. En de enige weg ernaartoe is via de radiologie. Ik ben dus radioloog geworden met als enige doel om uiteindelijk interventieradioloog te worden.'

Wat maakt deze stage uniek?
'Sinds een jaar of drie is interventieradiologie in Europa erkend als apart specialisme. Het is dus echt een vak apart geworden, met eigen opleidingseisen, diploma, etc. Het AMC heeft jarenlang een voortrekkersrol gehad in dit specialisme en de toon gezet wat betreft nieuwe ontwikkelingen. Op dit moment doet het AMC verreweg de meeste galweg- en niet-vasculaire interventies in Nederland.'

Wat wilt u als opleider aan uw aios meegeven?
'Mijn taak is tweeledig. Ten eerste wil ik de aios kennis laten maken met het vak interventieradiologie. Ten tweede wil ik mensen met bijzondere interesse voor het vak apart coachen, dingen leren en klaarstomen voor het vak. Het belangrijkste dat ik ze wil meegeven, is het patiëntenbelang boven het eigenbelang te stellen. Dat betekent dat je altijd kritisch naar jezelf moet blijven kijken. We hebben een prachtig vak, een technisch vak en er kan ontzettend veel, maar je moet jezelf altijd de vraag blijven stellen of alles wat kan ook moet. Aan het eind van de katheter zit altijd een patiënt, dus blijf jezelf de vraag stellen waarvoor je het doet: omdat het zo mooi is en er zoveel kan, of omdat de patiënt er beter van wordt? Als de mensen die hier zijn opgeleid kritisch naar zichzelf kunnen kijken en in staat zijn goed te selecteren wat ze wel en wat ze niet moeten doen, dan heb ik een heleboel bereikt.'

Hoe zou u de wereld van het AMC in het kort omschrijven?
'Het AMC is een open ziekenhuis met veel kansen voor jonge artsen. De communicatie is laagdrempelig en direct. Je werkt hier met gemotiveerde collega's.'

Meer weten?

Bel of mail
Prof. dr. J.A.Reekers
Secretariaat: 020-566 8698

Lees ook:
Opleidingsplan
Besluit Radiologie