Kinderanesthesiologie

Dr. Markus Stevens
Dr. Markus Stevens

Perioperatieve begeleiding van de kleinste en meest kwetsbare patiënten


Stage: Kinderanesthesiologie

Opleider: Dr. Markus Stevens

Waarom zou een aios voor deze stage moeten kiezen?
'Er zijn vele redenen om een verdiepingsstage te kiezen. De eerste is dat je bij de kinderanesthesiologie - meer nog dan bij volwassenen - uitermate nauwkeurig moet werken. Dus geen 'standaard'-dosis of -maat, maar dosis of maat altijd op gewicht èn leeftijd aanpassen. De tweede reden is dat de tijdsspanne waarbinnen je beslissingen moet nemen en handelingen moet verrichten nog veel korter is dan bij volwassenen. Dat traint het vooruitdenken en versnelt de reactietijd op mogelijke incidenten en complicaties. Om deze redenen is het ook voor aios die niet van plan zijn kinderanesthesioloog te worden waardevol om de werkwijzen van kinderanesthesiologen te leren. Je hebt met veel patiëntengroepen te maken ( van baby's tot net volwassenen), met diagnostische onderzoeken onder narcose tot hoog complexe, langdurige ingrepen, met gezonde tot doodzieke kinderen en last but not least met een grote variatie van gezinsomstandigheden en sociale achtergronden waarmee gedurende de gehele behandeling rekening gehouden moet worden.'

Waarom heeft u zich zo laten fotografen?
'Ik weet niet zeker of het duidelijk overkomt, maar de bedoeling was het belang van ervaring in het vak kinderanesthesie te benadrukken. Juist omdat onze patiënten zo kwetsbaar zijn en vaak sneller dan bij volwassenen gehandeld moet worden, is ervaring op de OK voor kinderanesthesiologen bijzonder belangrijk. Natuurlijk is er ook specifieke kennis noodzakelijk, maar het is wat mij betreft het snelle handelen en toepassen van deze kennis die zorgen voor spanning en plezier (en heel soms ook de nare dingen) in dit vak.'

Waar komt uw passie voor dit vak vandaan?
'Het is vooral een gevarieerd subspecialisme, waar momenten van plezierige omgang met kind, familie en collegae in een handomdraai kunnen overgaan in momenten van uiterste concentratie en spanning. Deze combinatie maakt het vak kinderanesthesiologie ook na tientallen jaren voor mij nog steeds aantrekkelijk.'

Wat wordt de rol van de aios binnen het team?
'De aios die de verdiepingsstage kinderanesthesie doet wordt door ons, conform de landelijke richtlijn, als een beginnende fellow kinderanesthesiologie beschouwd. Met andere woorden: als een volwaardige anesthesioloog die afhankelijk van de leeftijd en het ziektebeeld van het betreffende kind opleiding en ondersteuning nodig heeft. Daarbij heeft de aios te maken met een heterogeen en veelzijdig team. De kinderanesthesiologen hebben allen nog een extra 'hobby' zoals kinder-IC, kindercardioanesthesie, moeilijke luchtwegen bij kinderen, kindertraumatologie, kinderanesthesie in ontwikkelingslanden, regionale anesthesie bij kinderen, anesthesie bij kinderen met metabole en genetische syndromen of de behandeling van kinderen van Jehovah's Getuigen. Samen bestrijken wij een groot vakgebied waarbij er volop gelegenheid is in ieder onderdeel nog verder de diepte in te gaan.'

Wat willen jullie de aios meegeven?
'Dat hij of zij aan het eind van de verdiepingsstage al een heel eind op streek is met de opleiding tot volwaardig kinderanesthesioloog en conform de opleidingsrichtlijn de meeste ingrepen zelfstandig kan doen. Maar ook als de betrokkene geen kinderanesthesioloog wil worden, zal hij/zij gedurende de gehele carrière kunnen profiteren van de opgedane ervaringen met nauwkeurig doseren en anticipatie op eventuele problemen.'

Hou zou u de wereld van het AMC omschrijven?
'Dat vind ik een lastige vraag, omdat in het AMC veel verschillende werelden zijn. Wat mij betreft verloopt de samenwerking tussen de specialisten die zich met kinderen bezighouden vaak veel soepeler (met ook als gevaar dat kleine irritaties soms niet goed onderkend worden en daardoor onopgelost blijven...). Voor de rest geen verschillen: net als overal in het AMC zijn we prestatiegericht en willen we het beste voor onze patiënten.'