Nefrologie (Kinderen)

Dr. Jaap Groothoff
Dr. Jaap Groothoff

'De nieren zijn de wasmachine van het lichaam'

Stage: Kindergeneeskunde - Kindernefrologie

Opleider: Dr. Jaap Groothoff

Waarom heeft u voor dit voorwerp gekozen?
'Bij het voorwerp dat het meest met ons werk is verbonden, denk ik aan het hemodialyseapparaat. Het staat centraal bij de meest ingrijpende vorm van behandeling voor kinderen met een terminale nierinsufficiëntie. Hoewel we proberen om deze kinderen zo snel mogelijk te transplanteren, moeten ze vaak tijdelijk dialyseren.'

Waarom heeft u dit vakgebied gekozen?
'Eigenlijk bij toeval. Een kwestie van being there. Aan het in einde van mijn opleiding kreeg ik de vraag of ik de kindernefrologische poli’s wilde waarnemen in verband met een plotseling ontstane onderbezetting. Ik had er nooit bij stil gestaan, wist er eigenlijk weinig van, maar ik begon dit vakgebied steeds leuker te vinden. En zo heb ik me het steeds meer eigen gemaakt. Het is een spannend en leuk vak, met veel fysiologie. De nieren zijn de wasmachine van het lichaam. Het is puzzelen soms, want het is een heel ingewikkeld regelorgaan.'

Wat maakt deze stage uniek?
'We bieden kindernefrologische zorg in de breedste zin van het woord. Je krijgt te maken met een grote variëteit aan klinische- en poliklinische kindernefrologische pathologie. Tegelijk is het boeiend dat je hier te maken hebt met een chronische populatie. In vergelijking met de VU, waarmee we veel samenwerken en vanaf 1 januari één team vormen, ligt onze nadruk op dialyse en transplantatie bij terminale nierinsufficiëntie. Dat gebeurt maar in vier centra in Nederland. We doen erg veel moeite om onze patiënten zo breed en intensief mogelijk te begeleiden. Dat maakt het soms ook lastig om afscheid te nemen als ze 18 jaar worden en niet meer onder de kindernefrologie vallen.'

Wat zal een aios na de opleiding vooral bijblijven?
'We bieden hier alles wat met kindernefrologie te maken heeft, in samenwerking met een goede afdeling kinderurologie. Door de verdere samenwerkring met het VU Medisch Centrum krijgen we een groter adherentiegebied – samen zijn we de grootste kindernefrologische afdeling van Nederland. Als je hier je stage hebt gelopen weet je wat terminale nierinsufficiëntie betekent, je kent het verschil tussen peritoneaal dialyse en hemodialyse, je kent de winst van transplantatie – maar zeker ook de problemen, want het gaat niet altijd goed. Je krijgt te maken met chronische plasma-infiltratie, thuisdialyse, transplantatie. Dat soort dingen leer je, naast het hele palet van de brede nefrologie: de verschillende nierziekten, blaasfunctiestoornissen, stoornissen in zuur/base evenwicht en elektrolytstoornissen en de kindergeneeskundige begeleiding van ernstige nefro-urologische stoornissen.'

Hoe zou u de wereld van het AMC in één zin omschrijven?
'Inspirerend en ruimte gevend voor eigen initiatief.'