Pijngeneeskunde

Dr. Frank Wille
Dr. Frank Wille

'Chronische pijn wordt nog te vaak onderschat'


Stage: Anesthesiologie- Pijngeneeskunde

Opleider: Dr. Frank Wille

Waarom zou een aios voor deze stage moeten kiezen?
'Het is het enige cluster waarbij alle behandelmodaliteiten en medisch technische facetten van pijngeneeskunde aan bod komen. Daarnaast krijg je te maken met een unieke samenwerking met de tweedelijnszorg. Daarmee is het een stage die vollediger en intensiever is dan de meeste andere stages. Het is meer dan oncologische pijnbehandeling, je ziet bijvoorbeeld ook een hoog volume wervelkolomklachten en complex invasieve behandelingen zoals neuromodulatie. Het merendeel van de aiossen kiest ook voor de verdiepingsstage van een half jaar, waarbij je voor 50% in het AMC en 50% in een perifeer ziekenhuis wordt ingezet, dat is het Diakonessenhuis in Utrecht. Een deel stroomt door naar fellowships waarbij je eveneens voor 50% in het AMC en 50% in het Diakonessenhuis wordt ingezet.'

Waarom heeft u zich zo laten fotograferen?
'Ik was net klaar met een behandeling en draag een loodschort, echt ons werktenue. Het schort beschermt je tegen röntgenstraling en daar maken we veel gebruik van. Dit vak bestaat enerzijds uit veel langdurige behandelrelaties met patiënten in de spreekkamer en anderzijds uit veel invasieve behandelingen. Dat maakt het een mooie mix.'

Waar komt uw passie voor dit vak vandaan?
'Die komt voort uit het feit dat chronische pijn heel vaak voorkomt. In Nederland hebben meer dan 2,5 miljoen mensen chronisch pijn. Lange tijd werd (de behandeling van) chronische pijn ten onrechte niet als ziekte gezien, maar dat is veranderd. Mensen met chronische pijn hebben een slechte kwaliteit van leven, daar moet je je niet in vergissen. Ze sterven al voordat ze dood zijn, zeg ik wel eens. De kwaliteit van leven van mensen met chronische pijn is lager dan die van mensen met een uitgezaaide kanker. Het cognitief functioneren van mensen met langdurige chronische pijn is vergelijkbaar met dat van een beginnende Alzheimer. Die pijn wordt nog te vaak onderschat.'

Wat wordt de rol van de aios binen het team?
'Het is bij ons heel belangrijk dat de aios volledig zelfstandig patiëntencontacten opbouwt, uiteraard onder een goede supervisie. De aios krijgt de eerste verantwoordelijkheid over klinische patiënten en daarnaast ziet hij of zij ook patiënten op de polikliniek. Verder verwachten we van een aios een actieve deelname aan het palliatieve team. Onder directe supervisie voert de aios eenvoudige behandelingen uit, zoals röntgen gestuurde interventies.'

Wat willen jullie de aios meegeven?
'Dat hij of zij een goed beeld krijgt van de betekenis en rol van pijngeneeskunde. Als je kiest voor de stage van 6 maanden, dan moet je daarna kunnen functioneren op het niveau van een beginnend pijnspecialist. En ik hoop natuurlijk dat een aios deze specialisatie op zijn minst ziet als een optie naast het vak van anesthesioloog op de operatiekamer.'

Hoe zou u de wereld van het AMC omschrijven?
'Enerzijds als een omgeving waar inhoudelijk hoogwaardige opleidingen worden aangeboden en anderzijds als een veilige en positieve plek waar een bijzonder prettige werksfeer heerst.'


Meer weten?

Kijk voor alle details van deze stage op Opleidingsetalage.nl

Lees ook:
Opleidingsplan
Besluit Anesthesiologie