Sociale Pediatrie I, II en III

'We zien vaak het ziekenhuis nog te veel als dé plek waar het gebeurt’

Stage: Kindergeneeskunde - Sociale pediatrie I, II en III

Opleider: Dr. Bert Derkx

'Kindergeneeskunde gaat uit van de gedachte dat we het kind beter willen maken. Daarvoor wordt in het ziekenhuis voor kinderen en hun ouders bijna een tweede huis nagebootst. Maar eigenlijk moet een kind zo snel mogelijk het ziekenhuis uit, want dit is geen ideale omgeving voor een kind. Daarvoor moet je veel samenwerken met anderen, zoals het gezin en de school. Zeker bij chronisch zieke kinderen heb je anderen echt nodig. Je moet dus over de muren van het ziekenhuis kunnen kijken.'

Waarom heeft u dit vakgebied gekozen?
'Ik heb altijd grote belangstelling gehad voor de psychologie, psychiatrie en het grensgebied met geneeskunde. Toch heb ik aanvankelijk gekozen voor geneeskunde. Ik heb lang als maag-, darm-, leverkinderarts gewerkt. Maar de MDL-geneeskunde ‘vertechnologiseerde’ te veel. Ik ben meer geboeid door de communicatieve aspecten van het vak. Daar ligt mijn passie, veel meer dan bij de medisch-technische kant. Ik ben een opleiding tot psychoanalyticus gaan volgen en zo kwam ik terug bij wat ik zo leuk vind. Vanaf 2002 ben ik als sociaal pediater actief.'

Wat maakt deze stage uniek?
'Wij richten ons op een aantal zaken waar we sterk in zijn, zoals onbegrepen lichamelijke klachten, eetstoornissen en de aanpak van kindermishandeling. Uniek is verder de ouder-kindbehandeling in het kader van ons Infant Mental Health-programma, een samenwerkingsverband tussen het EKZ en het Nederlands Psycho-analytisch Instituut. Een arts zoekt vaak een medische oorzaak, maar vaak moet je de oorzaak juist zoeken in de relationele context. Het Infant Mental Health-centrum kijkt naar de ouder/kind-relatie en de interactionele aspecten in de ontwikkeling van het kind. Die staan centraal binnen de IMH-visie. Het gaat niet om een kind met een probleem, maar het gaat erom het probleem in de context van het gezin te beschouwen.'

Wat zal een aios na de opleiding vooral bijblijven?
'Met de stages sociale pediatrie willen we de aios vanuit de context van het ziekenhuis laten samenwerken met andere disciplines en organisaties als Jeugdzorg en vertrouwensartsen. We zien vaak het ziekenhuis nog te veel als dé plek waar het gebeurt. We worden enorm medisch opgeleid, leren diagnosticeren, maar we leren veel minder om te luisteren, en om de goede informatie uit de patiënt te krijgen. Voor een eenvoudig consult is dat niet zo’n probleem, maar bij de moeilijkere klachten gaat het juist om doorvragen. Dat zit niet in de standaardopleiding. Ik merk aan de fellows dat ze dat heel leuk vinden. Hiermee krijgen ze echt iets in handen.'

Hoe zou u de wereld van het AMC in een paar zinnen omschrijven?
'Het is een prachtig ziekenhuis om in te werken, want hier kun je met initiatief ergens komen. Dat soort creativiteit wordt ondersteund.'
Meer weten?

Bel of mail
Dr. H.H. Derkx
020-566 8174

Kijk voor alle details van deze stage op Opleidingsetalage.nl

Lees ook:
Opleidingsplan
Besluit Kindergeneeskunde