Stemmingsstoornissen

Prof. dr. A.H. Schene
Prof. dr. A.H. Schene

'Wij ontwikkelen veel nieuwe behandelmethoden'


Stage: Stemmingsstoornissen

Opleider: Prof. dr. Aart Schene

Waarom dit voorwerp?
'Dit boek wordt landelijk gebruikt als basis voor de psychiatrie. Wij hebben het gemaakt, met auteurs uit heel Nederland en ook uit België. Dat is iets waar wij trots op zijn. Wij proberen als afdeling vernieuwend bezig te zijn en hebben naast het basisboek al een stuk of zeven onderzoeksboeken uitgebracht over door ons ontworpen behandelingen.'

Waar komt uw passie voor het vakgebied vandaan?
'Het is een complex gebied, met veel psychiatrische co-morbiditeit, persoonlijkheidsleer, somatische problematiek en banden met de verslavingswereld. Dat maakt de behandelingen veelzijdig en medische interessant. Patiënten met stemmingsstoornissen zijn weliswaar ernstig ziek, maar behandeling doet velen van hen herstellen. Dat is in andere medische vakgebieden vaak niet zo.'

Wat houdt het werk op de afdeling Stemmingsstoornissen in?
'Wij krijgen veel tweede- en derdelijnsverwijzingen, van bijvoorbeeld grote GGZ-instellingen, particuliere psychiaters en psychologen. Het gaat daarbij om patiënten die elders zijn vastgelopen. Wij helpen hen er vaak weer bovenop. Hoewel mensen met een depressie of bipolaire stoornis tot een specifieke groep behoren, gebruiken wij voor hen gevarieerde pakketten met combinaties van behandelingen. Ons multidisciplinair team biedt zowel poliklinische behandeling, dagbehandeling als klinische opname. Wij proberen zo flexibel mogelijk te zijn en de behandeling aan te passen aan de patiënt.'

Wat is er uniek aan de afdeling Stemmingsstoornissen van het AMC?
'Wij zijn een gespecialiseerd team dat zich al vijftien jaar toelegt op stemmingsstoornissen. We zijn zeer goed getraind en uitstekend op elkaar ingespeeld. De verschillende disciplines hebben de afgelopen jaren dan ook behoorlijk geïnvesteerd in het leren kennen van elkaars werkwijze, vooral door gezamenlijke trainingen en het samen ontwerpen en beschrijven van behandelprogramma’s.'

Waarom moeten aiossen kiezen voor deze stage?
'Het AMC is een academische werkplaats, dus er zijn veel mogelijkheden om onderzoek te doen. Ook binnen deze stage. Ons onderzoek kenmerkt zich door de focus op behandelingen. Door het doen van onderzoek, ben je ook voortdurend kritisch en innovatief ten aanzien van je diagnostiek en therapie. Tijdens studiedagen dragen we de kennis die we opdoen over aan de rest van Nederland. We zijn daarmee de afgelopen jaren voorloper geweest in Nederland. Als aiossen de nieuwste behandelmethoden willen leren, dan is er geen betere plek dan hier.'

Wat wilt u aiossen meegeven tijdens de stage?
'Wij willen aiossen vooral ervaring en deskundigheid laten opdoen in het diagnosticeren en behandelen van stemmingsstoornissen, ook in hun meest complexe vormen. Aiossen doen dat tijdens de stage binnen een hoogontwikkelde derdelijnsafdeling met een staf die al vijftien jaar gespecialiseerd bezig is. Daarmee krijgen aiossen ervaring die ze niet snel meer op zullen doen wanneer ze eenmaal psychiater zijn. Het is een unieke kans die ze kunnen pakken.'

Hoe zou u de wereld van het AMC in enkele zinnen omschrijven?
'Bij het AMC zijn we vooral creatief in het zoeken van oplossingen voor problemen die elders onopgelost blijven. Hierdoor ontwikkelen we veel nieuwe behandelmethoden. Dat resulteert in een sterke relatie tussen patiëntenzorg en wetenschap.'


Meer weten?

Bel of mail

Prof. dr. A.H. Schene
020-891 3607 (mevr. M. Haages, secretaresse prof. dr. A.H. Schene)

Kijk voor alle details van deze stage op Opleidingsetalage.nl