Uro-Gynaecologie

Dr. Jan-Paul Roovers
Dr. Jan-Paul Roovers

'In het AMC zie je de witte raven'


Stage: Uro-Gynaecologie

Opleider: Dr. Jan-Paul Roovers

Waarom heeft u voor dit voorwerp gekozen?
‘Als ik een voorwerp moet kiezen dat mijn werk goed uitbeeldt, dan denk ik aan het Sims’ speculum. Het is gerelateerd aan verzakking en we gebruiken het veel voor onderzoek. Je kunt eigenlijk niet goed onderzoek doen zonder. Bekkenbodemproblematiek lijkt altijd eenvoudig. Een van de doelstellingen van deze stage is laten zien dat het in werkelijkheid niet zo eenvoudig is. Je moet echt leren wat er te koop is.’

Waarom heeft u dit vakgebied gekozen?
‘Ik werk nu acht jaar als gynaecoloog in het AMC. Vanaf 1996 hou ik me al bezig met bekkenbodemproblematiek. Toen ik daaraan begon, waren verzakkingen niet bepaald een boeiend onderwerp. Maar sindsdien is er veel veranderd. Het onderwerp is veel meer in de belangstelling komen te staan. Dat komt deels omdat er meer opties zijn, meer behandelmogelijkheden om de kwaliteit van leven te vergroten. Ook de veroudering heeft een rol gespeeld in de nieuwe belangstelling. Het komt tegenwoordig vaker voor, mensen worden ouder en blijven actiever op hogere leeftijd.’

Wat maakt deze stage uniek?
‘De stage zoals we die nu aanbieden bestond nog niet. Het sluit aan bij mensen die wat meer bagage hebben. Je leert beter diagnostisch denken, doet ook wat chirurgie. Je krijgt te maken met zowel prolaps, mictie-, defaecatie- en seksuele problematiek. Wat ook uniek is, is de combinatie met de Bergman Kliniek voor Vrouwenzorg, het bekkenbodemcentrum in Buitenveldert waar we per jaar bijna 2000 vrouwen zien met bekkenbodemproblematiek. Alle patiënten worden eerst hier gezien voor een intake, op vijftien minuten van het AMC. In de Bergman Kliniek hebben we een hoog volume laagcomplexe patiënten, en in het AMC een laag volume hoogcomplexe patiënten. Operaties worden verricht in het Medisch Centrum Amstelveen, maar de hoogcomplexe ingrepen gaan naar het AMC. Als aios krijg je op deze manier te maken met twee settings die uniek zijn, maar die wel in de stage verweven zijn. In de Bergman Kliniek leer je hands on veel voorkomende problematiek te behandelen, in het AMC zie je de witte raven voorbij komen, de meer bijzondere aandoeningen. Zo heb je het beste van beide.’

Wat zal een aios na de opleiding vooral bijblijven?
‘Je krijgt oog voor het multidisciplinaire karakter van de bekkenbodempathologie. Samen met de gynaecologen Alyde de Kraker en Claudia Kowalik (die allebei ook in het AMC werken), met de uroloog, de MDL-arts, de bekkenfysiotherapeut, de seksuoloog, de incontinentieverpleegkundige en de chirurg zorgen we voor onze patiënten. Aios kunnen bij ons leren hoe je goede werkrelaties met al die disciplines op kunt bouwen en optimaal expertise uit kunt wisselen. Wat verder zal bijblijven is de ervaring dat wat ogenschijnlijk enorm ingewikkelde problemen lijken te zijn, toch eenvoudig zijn op te lossen. De stage biedt handvatten om die oplossingen te bedenken.’

Hoe zou u de wereld van het AMC in het kort omschrijven?
‘Theoretische oplossingen omzetten in werkelijke oplossingen en iedere dag grenzen verleggen. Het AMC is een kliniek waar ambitieuze mensen hun idealen kunnen realiseren.’
Meer weten?

Bel of mail
Dr. J.P.W.R. Roovers
020-566 6429

Kijk voor alle details van deze stage op Opleidingsetalage.nl

Lees ook:

Opleidingsplan
Besluit Obstetrie en Gynaecologie