Kwaliteit van de opleiding


Het AMC werkt actief aan de kwaliteit van de opleiding voor arts-assistenten. Zo meten we ieder jaar het opleidingsklimaat en de opleiders, en wel op een wetenschappelijk verantwoorde manier. Ook maken we duidelijke afspraken over weekend- en nachtdienten. Deze en meer uitgangspunten voor arts-assistenten in het AMC zijn te vinden in de opleidingscharter.

Uitgangspunten

Zorg dragen voor een goede voorbereiding van avond- en weekenddiensten en het waarborgen van de kwaliteit van de opleiding zijn punten waarop arts-assistenten in het AMC mogen rekenen. Deze punten, maar ook andere zaken staan beschreven in de opleidingscharter, een document met een set uitgangspunten voor aios in het AMC. Hierin laten we zien waar we voor staan en waar je op mag rekenen tijdens de opleiding. In de AMC-opleidingscharter hebben we zes uitgangspunten opgesteld voor arts-assistenten. Deze punten vinden wij belangrijk in een medisch specialistische opleiding.

- aandacht voor wetenschappelijke ontwikkeling
- werken in deeltijd
- invulling van het opleidingsplan
- afspraken over avond- en nachtdiensten
- ruimte om zorg te dragen over steeds complexere patiënten
- meehelpen aan de ontwikkeling van een goed leerklimaat

Lees de opleidingscharter.

Wetten en regels voor arts-assistenten in het AMC lees je in de brochure 'Instructie voor de arts al dan niet in opleiding tot (medisch) specialist in het AMC'. Specifiek vragen we aandacht voor het hoofdstuk ‘overige’ waarin AMC-specifieke wetten en regels staan.

Opleider langs de meetlat

SetQ is een in het AMC ontwikkeld instrument om de opleiding van arts-assistenten op een gedegen, reproduceerbare en valide manier te meten. Met SetQ kunnen aiossen hun opleiders anoniem beoordelen op hun kwaliteiten als opleider. Na een jaar wordt getoetst of de opleider de uitkomsten van het onderzoek heeft gebruikt om zich te verbeteren. In het AMC doen vrijwel alle opleidingen al twee tot drie jaar mee met SetQ. Het AMC loopt dan ook voorop in de borging van het opleidingsklimaat. Recent heeft het AMC een forse subsidie gekregen om verder onderzoek te doen naar SetQ. Als je sterk inzet op de kwaliteiten van het opleidingsteam heeft dat gevolgen voor de kwaliteit van zorg?

Lees meer over de eerste resultaten van SetQ in Discours, het tijdschrift voor arts-assistenten en hun opleiders:

AMC by Night

’s Nachts en in het weekend is het AMC een ander ziekenhuis dan overdag. Aandacht voor de voorbereiding en organisatie van avond- en weekenddiensten van arts-assistenten vinden we belangrijk. Deze zaken móeten gewaarborgd zijn. Het AMC heeft een programma opgezet om de veiligheid en de kwaliteit van de zorg buiten de kantooruren te verbeteren: AMC by Night*****. De patiëntveilige opleiding is een van de aspecten van dit programma. Arts-assistenten simuleren samen met verpleegkundigen acute situaties om zo goed voorbereid te zijn in de praktijk.Lees meer over de patiëntveilige opleiding en AMC by Night in Discours: