COC

Centrale OpleidngsCommissie AMC

De Centrale OpleidingsCommissie AMC (COC) verzorgt de vakoverstijgende opleiding van assistenten in opleiding tot specialist (aios). De COC is met betrekking tot deze opleidingen het aanspreekpunt voor de aios en de Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst (KNMG).

Informatie over procedures en bemiddeling bij conflict tussen AIOS en opleider
Ondersteuning bij problemen voor AIOS AMC

Disciplineoverstijgende cursussen

De medisch specialistische opleidingen leveren specialisten af die zeer kundig en vaardig zijn op hun eigen vakgebied. Naast vakinhoudelijke kennis vindt het AMC een algemene professionele attitude essentieel.
Op dit moment wordt de module voor aios 'Active Learner' aangeboden (1e jaars aios, en is er gelegenheid voor intervisiebijeenkomsten voor aios. Daarnaast vindt, in het kader van het Teach the Teacher programma, de module 'Coach the Co' plaats (voor m.n. 2e jaars aios). Overige Discipline Overstijgende Onderwijs modules voor aios zijn in ontwikkeling.

Downloads: