Coach de Co

Tijdens de training Coach de Co ontwikkelt u als a(n)ios praktische vaardigheden om co-assistenten adequaat te begeleiden. Aanbrengen van structuur, doelgericht begeleiden, zorg voor een veilig leerklimaat, ervaringen bespreken en feedback geven zijn centrale thema’s. Het feedback- en beoordelingssysteem voor de Masteropleiding Geneeskunde krijgt aandacht. U oefent met uw eigen casuïstiek.

De module is onderdeel van het reguliere discipline overstijgende onderwijs (DOO) van de COC en is toegankelijk voor aios uit de OOR-AMC:
• U dient de module Active Learner te hebben gevolgd vóórdat u de Coach de Co kunt volgen. De module Coach de Co is gebaseerd op de principes van de Active Learner: het modern, competentiegericht opleiden, met opleidingsplannen, IOP en voortgangsgesprekken. Als er op dit gebied geen vragen zijn, kunt u zich als oudere jaars AIOS opgeven zonder dat u de AL module hebt gevolgd;
• Tevens is Intervisie beschikbaar en Consultvoeringsonderwijs
• U werkt actief aan de CanMEDS-competentie Kennis en Wetenschap.


De Coach de Co duurt één dag (09.00-17.00 uur).
De groep bestaat uit maximaal twaalf deelnemers.

Kenmerkende opleidingssituaties zijn:

  • bevorderen zelfsturend leren: van uzelf en de co-assistenten
  • startmoment: opleidingsmomenten creëren en benutten, doelen stellen
  • ervaring bespreken, reflecteren en KPB geven (co-boekje gebruiken)
  • leerresultaten en leerwensen agenderen.

Wanneer en waar

Data 2018:

6 maart 2018
12 april 2018
17 mei 2018

De modules worden uitgevoerd in de Hogeschool van Amsterdam, Tafelbergweg 51, 1105 BD Amsterdam.

Aanmelden

U kunt zich HIER online registreren voorde modules van 2017.

Voor de modules 2018 kunt u zich voorlopig laten registreren via een mail naar ttt@amc.nl

De trainers
De module wordt uitgevoerd door een speciaal hiertoe opgeleide medisch specialist (teacher) en een psycholoog of onderwijskundige.

Kosten

Er zijn voor aios geen kosten verbonden aan het deelnemen aan deze module. Annuleren is mogelijk tot 30 dagen voor de cursusdatum. Als de aios die zich ingeschreven heeft voor de module, binnen 30 dagen voor aanvang de deelname annuleert of niet op komt dagen, dan zullen administratiekosten ad € 200,-- in rekening worden gebracht bij de betreffende aios.

Informatie en maatwerk
Over uitvoering op locatie, aangepast programma of met andere vragen kunt u contact opnemen met TtT@amc.uva.nl.