Consultvoering

Consultvoering
‘Ik had direct een indruk van deze patiënt en ging onbewust mijn vragen anders stellen dan ik normaal doe. De patiënt gaf eigenlijk steeds net geen antwoord. Er ontstond een ongemakkelijk contact waarbij we langs elkaar heen praatten. Mede daardoor kon ik me onvoldoende een beeld vormen. Nu ik terugkijk snap ik een beetje wat er gebeurde, ik had in ieder geval last van mijn eigen vooroordeel. Wat zagen jullie eigenlijk gebeuren?’

Artsen voeren veel gesprekken met patiënten. Die verdienen aandacht omdat zij een onmisbaar onderdeel van het medisch handelen vormen. Opleiders willen de communicatie van aios met patiënten kunnen beoordelen en zoeken houvast daarbij. Consultvoeringsonderwijs biedt praktische handvatten. Er wordt gewerkt aan de hand van beeldopnamen (met informed consent) van eigen consulten van aios en opleiders. Mede op basis van de door hen geformuleerde leervragen ontvangen deelnemers feedback op hun communicatie met patiënten, wordt de effectiviteit getoetst aan theorie en krijgen zij tips ter verbetering. Naast de individuele leervragen worden onderwerpen besproken die naar voren komen op basis van het getoonde materiaal. Naar aanleiding van de besproken casuïstiek, worden ook gespreksstijlen onderwezen zoals counseling, shared decision making, motiveren tot leefstijlverandering of therapietrouw en familiegesprekken. Indien gewenst wordt geoefend met nieuwe vaardigheden.

Consultvoering is onderdeel van het reguliere discipline overstijgende onderwijs (DOO) van de COC en is toegankelijk voor aios uit de OOR-AMC:
• aios én opleiders/stafleden van alle specialismen;
• geadviseerd wordt eerst de module Active Learner te volgen;
• tevens is de module Coach de Co en Intervisie beschikbaar
• u werkt actief aan de CanMEDS-competenties Communicatie, Samenwerken, Professionaliteit en Kennis en Wetenschap. Opleiders ontwikkelen criteria voor de beoordeling van consulten.

Consultvoeringsonderwijs bestaat uit een traject van minstens 6 bijeenkomsten van 2 uur.
De groep bestaat uit maximaal tien deelnemers.
Een groep kan bestaan uit aios, aios én opleiders, alleen opleiders, altijd van één specialisme.

Aan de sessies gaat zorgvuldige voorbereiding vooraf. Opleidingen ontvangen vooraf een instructie m.b.t. de technische en juridische voorwaarden (informed consent).

Flyer Consultvoering

Wanneer en waar
Data voor een traject worden in overleg met de opleidingsgroep bepaald.
De module wordt uitgevoerd met materialen van en op locatie van de opleidingsgroep.

Aanmelden
U kunt zich aanmelden via: ttt@amc.uva.nl

De trainers
De module wordt uitgevoerd door een psycholoog of door een hiertoe speciaal gekwalificeerd medisch specialist.

Kosten
Groepen van alleen aios: geen kosten;
Opleidingsgroepen AMC: geen kosten;
Opleidingsgroepen buiten AMC: € 325,- (offertebasis).
Over annuleringskosten worden op offertebasis afspraken gemaakt.

Informatie en maatwerk
Over dit onderwijs kunt u contact opnemen met Coby Baane, programmaleider TtT: a.diepraam@amc.nl, tel: (020) 56 61 278 of met Marco Philipoom, m.j.philipoom@amc.uva.nl.