Intervisie voor aios

Veel aios hebben behoefte om dagelijkse dingen die lastig zijn in een veilige setting te bespreken om er van te leren. Intervisie wordt door aios die al deelnamen als waardevol, ondersteunend en erg leerzaam ervaren. Intervisie blijkt vooral leuk: ‘Het is een plek waar je niet hoeft te presteren, kunt spuien, jezelf kunt zijn en waarbij je weet dat alles wat besproken wordt, vertrouwelijk zal worden behandeld’.
Opleiders onderschrijven dit unaniem en geven Intervisie een plaats in het (lokale) opleidingsplan omdat het de mogelijkheid biedt om competenties te ontwikkelen die in de dagelijkse hectiek soms weinig aandacht krijgen, zoals en Professionaliteit.

Intervisie is onderdeel van het reguliere discipline overstijgende onderwijs (DOO) van de COC en is toegankelijk voor aios uit de OOR-AMC:
• aios van alle specialismen van alle jaren;
• geadviseerd wordt eerst de module Active Learner te volgen;
• tevens is de module Coach de Co en Consultvoeringsonderwijs
• u werkt actief aan de CanMEDS-competenties Professionaliteit, Communicatie en Kennis en Wetenschap

Intervisie bestaat uit een traject van 9 bijeenkomsten van 2 uur (namiddag/avond) in een periode van 12 maanden.
De groep bestaat uit maximaal tien vaste deelnemers.
Een groep kan bestaan uit aios van diverse specialismen of juist van één specialisme.

Intervisie is een laagdrempelige vorm van collegiale consultatie. In een vaste groep sta je stil bij lastige situaties of dilemma’s die je tegenkomt in je dagelijkse werk of opleiding. Voorbeelden van onderwerpen die aios inbrengen zijn:
• Omgang met eisende of emotionele patiënten
• Omgang met verantwoordelijkheid en onzekerheid
• Omgang met fouten of klachten
• Omgang met (negatieve) feedback
• Assertiviteit in samenwerkingssituaties
• Keuzes t.a.v. de eigen toekomst als specialist.

Door even uit de dagelijkse druk van de kliniek te stappen en deze met enige afstand te beschouwen, kom je tot meer introspectie. Het bespreken van lastige situaties met mede-aios geeft inzicht in het eigen denken, voelen en handelen. Dit zelfonderzoek en de feedback van anderen inspireren tot een effectievere benadering van uitdagende situaties. Voorbeelden van reacties van aios:
- ‘Het verbreedt je horizon en geeft meer eigen inzicht’
- ‘Goed te merken dat iedereen twijfelt en toch vaak met dezelfde vragen ‘eenzaam’ rond loopt’
- ‘Ik voel me zekerder bij het aankaarten van dingen en het geven van kritiek en ook in de communicatie met collega’s met meer ervaring’.

Wanneer en waar
Groepen worden op verzoek of na inventaristatie in de zomermaanden georganiseerd.
De sessies worden uitgevoerd in het AMC of inoverleg met de deelnemers elders.

Aanmelden
U kunt zich aanmelden via: coc@amc.uva.nl

De begeleider
De bijeenkomsten worden begeleid door een psycholoog of een daartoe speciaal gekwalificeerde medisch specialist.

Kosten
Er zijn voor aios geen kosten verbonden aan het deelnemen aan deze module. Bij de start van een traject wordt committment gevraagd.

Informatie
Over uitvoering op locatie, aangepast programma of met andere vragen kunt u contact opnemen met: TtT@amc.uva.nl.

flyer IntervisieDownload: