Introductie

Medisch specialistische opleidingen
Het Academisch Medisch Centrum beschikt over vrijwel alle erkende medisch specialistische opleidingen. Zie ook het OMSO reglement

Centrale Opleidings Commissie AMC
De Centrale Opleidings Commissie AMC is voor deze opleidingen het aanspreekpunt van het Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst (KNMG).
De COC  ondersteunt de kwaliteit van opleiden, o.a.:
- Modelinstructie voor aios
- OpleidingsCHARTER

Professionalisering opleiders, staf en aios
Het AMC heeft een voortrekkersfunctie in het scholen van opleiders; in de 'Teach the Teacher'-cursussen worden de docenten van medisch specialistische opleidingen bijgeschoold en wordt onderling expertise uitgewisseld.
Voor aios is er de training Coach de Co ontwikkeld.