Curriculum

Eerste jaar 37 EC

1: Basic Epidemiology and EBP – Concepts (10 EC)
2: Basic Epidemiology and EBP – Design (12 EC)
3: Elementary Biostatistics (9 EC)
4: Advanced EBP Syst. Review / Clinical Guidelines (6 EC)

Tweede jaar 36 EC
Geavanceerde technieken:
5: Biostatistics and Advanced Epidemiology (9 EC)
6: Clinimetrics (8 EC)
7: Health Economics (6 EC)
8: Health Care System Evaluation (7 EC)
9: Capita Selecta (6 EC)


Alle colleges, op een enkele uitzondering na, worden gegeven in het Nederlands. De modulen zijn eveneens op basis van contractonderwijs te volgen. Nadere informatie kunt u verkrijgen bij het Onderwijsbureau Universitaire Masterstudies AMC-UvA (tel. 020 – 566 6944 of masterstudies@amc.nl).

Masterthesis (24 EC)
De afsluitende researchopdracht omvat het zelfstandig uitvoeren van een klinisch onderzoek, het verrichten van een systematic review, een kosteneffectiviteitstudie, of het ontwikkelen van een richtlijn en het realiseren van een implementatieplan. De researchopdracht wordt afgesloten met een schriftelijke en mondelinge rapportage. De richtlijnen voor de schriftelijke vastlegging zijn, met uitzondering van enkele toevoegingen, gebaseerd op de uniforme voorschriften voor inzenders van manuscripten naar biomedische tijdschriften; indeling, vormgeving en omvang zijn zo dat de verslaglegging, met enkele aanpassingen, geschikt is om in te sturen naar de redactie van een toonaangevend, 'peer reviewed' medisch-wetenschappelijk tijdschrift. Rechts ziet u een aantal voorbeelden van masterthesissen waarover dit jaar is gepubliceerd.

Facultatief: Module Qualitative Research (5 EC)* mei / juni 2017
Kwalitatieve onderzoeksmethoden worden de laatste jaren steeds meer toegepast in de gezondheidswetenschappen. Dit blijkt onder meer uit het toenemend aantal publicaties van kwalitatieve onderzoeksresultaten in vooraanstaande wetenschappelijke tijdschriften en de ontwikkeling van designs waarin kwalitatieve en kwantitatieve methoden worden gecombineerd. Beide tendensen laten zien dat de traditionele controverse tussen voor- en tegenstanders van kwalitatief onderzoek achterhaald is. Het is zinvoller om de sterke en zwakke punten van beide vormen van onderzoek te kennen en te bezien hoe ze elkaar kunnen aanvullen en versterken.
Tegen deze achtergrond is de module kwalitatief onderzoek voor de Master Evidence Based Practice ontwikkeld. De module beoogt de kennis van kwalitatieve onderzoeksmethoden te vergroten en vooral ook te verdiepen. In die zin borduurt de module voort op de hoorcolleges die elders in het curriculum worden aangeboden. Naast het aanreiken van kennis over kwalitatief onderzoek is het vooral ook de bedoeling om de deelnemers vaardigheden te leren die bruikbaar c.q. wezenlijk zijn voor het verrichten van goed kwalitatief onderzoek.
Leerdoelen:

  • Het aanreiken van de belangrijkste principes, uitgangspunten en methoden van kwalitatief onderzoek.
  • Het trainen van belangrijke onderzoeksvaardigheden; te weten interviewen, focusgroep interviews leiden, analyseren, ‘critical appraisal’ en het schrijven van een onderzoeksvoorstel.
  • Het leren reflecteren op het bovenstaande.

Werkvorm:
De module is zowel theoretisch als praktisch van opzet. Naast het aanreiken van de studiestof zal er veel geoefend worden en onderling worden gediscussieerd. Bovendien worden diverse werkvormen afgewisseld. Van de deelnemers wordt een actieve bijdrage verwacht.
Nadere informatie kunt u verkrijgen bij het Onderwijsbureau Universitaire Masterstudies AMC-UvA
(tel. 020 – 566 6944 of masterstudies@amc.nl).

NB. 1 EC = 28 uur, gebaseerd op het European Credit Transfer System.