Interviews (vervolg)

Emiel: In een korte tijd kun je onderzoeker worden op het niveau van Master of Science
Emiel: In een korte tijd kun je onderzoeker worden op het niveau van Master of Science

Emiel van Trijffel is docent bij de Master Evidence Based Practice. Hij is tutor van eerstejaars werkgroepen en geeft hoor- werkgroepcolleges over methodologie en biostatistiek. Daarnaast is hij sinds kort coördinator van het eerste opleidingsjaar.

Waarom zou iemand voor de Master Evidence Based Practice moeten kiezen?
'In feite leer je datgene wat je mist als hbo’er en dat is wetenschappelijke vorming. Als hbo’er ben je heel goed in de praktijk, je bent een goede beroepsbeoefenaar, maar leren kijken naar je beroep en te bedenken wat dat waard is, dat leer je tijdens een universitaire studie, zoals deze. Het grote voordeel van de Master Evidence Based Practice is dat je in betrekkelijk korte tijd, na je bachelor op een efficiënte wijze en door heel hard te werken medisch-wetenschappelijk onderzoeker op het niveau van Master of Science kunt worden.'

Dat klinkt serieus. Is het wel een beetje te doen?
'De studie is zeker goed te doen, maar je moet het niet willen combineren met een voltijdbaan. Je zult enige concessies moeten doen wat betreft je werkuren en soms ook concessies in de privésfeer. We hebben maar vijf contacturen in de week, maar daar staat zo’n twintig uur thuisstudie tegenover. Het is twee jaar hard werken, maar, ik heb de studie zelf ook doorlopen, dat is te overzien.'

En hoe zit het met statistiek?
'Sommige studenten vinden dat in het begin moeilijk inderdaad. We geven begeleiding in dit vak door studenten al in een heel vroeg stadium van de studie met hun onderzoek te laten beginnen. De kennis die we aanbieden, wordt dan meteen toegepast. Dat is dé manier om het onder de knie te krijgen.'

Haalt iedereen het in de twee jaar die ervoor staat?
'Op dit moment haalt zo’n veertig procent van de studenten de studie in twee jaar en de rest heeft uitloop nodig in verband met het eigen onderzoek. Onderzoek doen, vraagt soms meer tijd dan gepland. De uitval is de laatste jaren echter zeer gering. Dit jaar bijvoorbeeld zijn er slechts twee studenten uitgevallen in mijn groep omdat ze de studie toch niet konden combineren met andere bezigheden. Studenten stoppen over het algemeen niet met de studie omdat ze het te moeilijk vinden.'

Wat kun je uiteindelijk allemaal met zo’n master?
'Je kunt zelfstandig wetenschappelijk onderzoeker worden, maar niet iedereen kiest daarvoor. Dankzij de academische vorming ben je breder inzetbaar op de arbeidsmarkt dan dat. Afgestudeerden komen terecht bij de overheid, in het onderwijs of oefenen beleids- of managementfuncties uit. Maar je kunt ook gewoon terug de praktijk in als excellerend professional die gebruik maakt van wetenschappelijk onderzoek.'