Toelatingseisen

  • een behaalde Bachelorsgraad (wo/hbo),
  • óf een kandidaatsdiploma
  • óf drie voltooide jaren van een universitaire studie blijkend uit de vereiste studiepunten, op een voor de studie relevant vakgebied

Ervaren clinici zónder hbo-opleiding kunnen bij uitzondering worden toegelaten via een colloquium doctum. De toelatingscommissie beoordeelt de (bijzondere) toelating. Tot de master worden maximaal 100 studenten toegelaten.

*wiskunde

Hoewel Wiskunde C (voorheen A1) op VWO-niveau géén harde toelatingseis meer is, adviseren wij toekomstige Masterstudenten met klem wiskunde op minimaal VWO niveau te beheersen. Het boek Wiswijs kan een goed instrument zijn om uw wiskundekennis op het juiste niveau te krijgen. Voor het volgen van een cursus kunt u bijvoorbeeld contact opnemen met het James Boswell Instituut Utrecht (klik hier voor meer informatie), het Albeda College te Rotterdam, www.vavorijnmondcollege.nl , of de opleiding Psychologie van de Universiteit van Amsterdam. De brochure van deze wiskunde-deficiëntiecursus van de studie Psychologie vindt u op http://student.uva.nl/psy/az/item/wiskunde.html.