Meer informatie

Voorlichtingsactiviteiten

Je dient je jaarlijks in te schrijven voor de opleiding Medische informatiekunde aan de Universiteit van Amsterdam via Studielink zie http://www.studielink.nl. Via het Service en Informatiecentrum van de UvA wordt de betaling van het collegegeld geregeld. Je kunt hier ook terecht voor extra verklaringen van inschrijving die men nodig kan hebben in verband met studiefinanciering, kinderbijslag en ziektekostenverzekering.

Aan het begin van het studiejaar ontvang je bij de collegekaart een tweetal verklaringen van inschrijving.

Meer informatie vind je in de studiegids