Toelatingseisen

Je kunt worden toegelaten tot de studie Medische Informatiekunde wanneer je voldoet aan één van de onderstaande eisen:

  • Je hebt een VWO-diploma met natuurkunde en wiskunde A of B (alle profielen volstaan). Wanneer je niet voldoet aan deze eis, kunnen deelcertificaten worden behaald voor natuurkunde en/of wiskunde A/B.
  • Je hebt een HBO-propedeuse met natuurkunde en wiskunde A of B op vwo-eindexamenniveau. Wanneer je niet voldoet aan deze eis, kunnen deelcertificaten worden behaald voor natuurkunde en/of wiskunde A/B.
  • Wanneer je 21 jaar of ouder bent en niet aan de toelatingsvoorwaarden voldoet, kun je een toelatingsexamen (colloquium doctum) afleggen.
  • Met een buitenlandse vooropleiding verloopt de toelating via een andere procedure; kijk voor meer informatie op de UvA website.