Het derde studiejaar

Naast de verplichte vakken heb je in het derde jaar veel vrijheid om je studieprogramma vorm te geven. De vakken die je volgt:

Artificiële Intelligentie: Computersystemen die in staat zijn om op basis van patiëntgegevens een diagnose te stellen of behandeling voor te stellen noemen we medische beslissingsondersteunende systemen. In deze module leer je wat de rol is van deze systemen in de zorg en leer je zo’n kunstmatig intelligent systeem te ontwikkelen.

Medische beeldverwerking: beelden zijn in de geneeskunde vaak cruciaal om een diagnose bij een patiënt te kunnen stellen. Denk aan röntgenfoto’s, CT-scans, MRI, of PET scans. Je krijgt een introductie in deze beeldvormende technieken en je leert hoe de gewenste informatie uit de gemaakte beelden te halen.

Strategisch Informatiemanagement: Vragen als ‘Welke missie heeft het ziekenhuisbestuur en hoe kan informatietechnologie ingezet worden om deze missie te realiseren?’ komen aan bod. Je krijgt inzicht in de wijze waarop zorginstellingen hun informatievoorziening vormgeven en hun kennis managen om hun doelen te kunnen bereiken, vanuit een strategisch-bedrijfskundig perspectief.

De vrije keuze ruimte biedt je de mogelijkheid om je kennis te verbreden of verdiepen, je te onderscheiden en/of je voor te bereiden op de master van jouw keuze. Een lijst met interessante vakken is beschikbaar.

In het tweede semester kun je stage lopen in het AMC, bij een andere zorginstelling, consultancy bureau, onderzoeksinstituut, zorg-ICT-bedrijf of in het buitenland. Hierin kun je je opgedane kennis en vaardigheden in praktijk brengen. Over je stage schrijf je een scriptie. Je krijgt daarvoor uitstekende begeleiding van ervaren onderzoekers en je volgt een helder uitgelijnd pad van onderzoeksvoorstel tot eindbespreking.