Het tweede studiejaar

Hier duiken we dieper in het vakgebied. Je gebruikt de kennis van het eerste jaar om nu uitgebreid naar informatie- en datamanagement te kijken, omdat de digitale revolutie ook grote impact heeft op hoe zorginstellingen hun informatievoorziening vormgeven, denk aan elektronische patiëntendossiers, geautomatiseerde registraties voor medisch onderzoek, eHealth toepassingen.

Je leert hoe de zorg in een ziekenhuisomgeving georganiseerd is en welke functies verschillende systemen spelen bij de uitwisseling van informatie tussen artsen, verpleegkundigen, paramedici etc. Daarbij leer je ook waarom standaardisatie van gegevens zo belangrijk is om de uitwisseling van gegevens te vergemakkelijken.

Je leert zelf een database systeem te bouwen waar kinderoncologen de gegevens van hun patiënten kunnen invoeren en naslaan. Daarnaast leer je welke fasen doorlopen worden om een geautomatiseerd informatiesysteem te ontwikkelen. Aan het einde van het jaar ontwikkel je, samen met andere studenten zo’n systeem, bijvoorbeeld voor de spoedeisende hulp of een e-health-toepassing waarmee patiënten langer thuis kunnen blijven wonen.

Klinische Epidemiologie, onderzoeksmethoden en de lijn academische vaardigheden, ten slotte, brengen je enkele vaardigheden bij die cruciaal zijn voor een academicus. Het lezen en begrijpen van wetenschappelijke artikelen is zo’n vaardigheid, net als statistiek en onderzoeksmethodologie. Daarnaast leer je interviewtechnieken, een wetenschappelijke poster maken, schrijven voor de wetenschap, en presentatievaardigheden.