HBO-Verpleegkunde:Duale leerweg

Het AMC is gestopt met het aannemen van studenten voor de vierjarige HBOV-duaal opleiding. Het is dus niet meer mogelijk om in het AMC te solliciteren naar een HBO-V duaal opleidingsplaats. Tevens worden, bij uitval van studenten, de al bestaande opleidingsplaatsen niet aangevuld.

Wij danken u voor uw belangstelling in het AMC en wensen u succes toe met het vinden van een opleidingsplaats in een ander ziekenhuis.