Onderwijscentrum Zorgopleidingen

Het Onderwijscentrum Zorgopleidingen (OCZ) geeft invulling aan de strategische doelstellingen van het Academisch Medisch Centrum (AMC) op het terrein van het opleiden: de inrichting, inventarisatie, coördinatie en evaluatie van opleidingen op het gebied van verpleegkunde en daaraan verwante opleidingen. Het OCZ draagt zorg voor organisatie- en onderwijs gerelateerde ondersteuning voor het werkplekleren in het AMC. Er wordt nauw samengewerkt met de Hogeschool van Amsterdam, ROC van Amsterdam, Universiteit van Amsterdam en in het AMC met de verpleegkundig bestuurders, hoofdverpleegkundigen, opleidingscoördinatoren, praktijkopleiders, verpleegkundige vervolgopleidingen, medisch ondersteunend onderwijs en HR-afdelingen.

Elke stageplek (verpleegkunde) op de verpleegafdelingen in het AMC moet in samenwerking met het OCZ geregeld worden. Hiermee garanderen we veilig en wettelijk en kwalitatief goed georganiseerde stages (stage overeenkomsten, vaccinaties, controle bedrijfsgeneeskundige dienst (onder andere check MRSA), dienstkleding, AMC badge uitgifte of tijdelijke substituut daarvoor.