Oriëntatiestages


Bliksemstage

Het AMC organiseert in samenwerking met JINC bliksemstages voor een aantal basisscholen uit Amsterdam Zuidoost. Een Bliksemstage is een bedrijfsbezoek van één dagdeel voor schoolleerlingen (groep 7 en 8). In kleine groepjes bezoeken de jongeren een bedrijf waar ze ook echt een handje mee mogen helpen.

Wat voor werk past bij jou? Welke opleiding heb je daarvoor nodig? En over welke vaardigheden moet je beschikken bij bepaalde beroepen? Veel leerlingen geven aan dit niet te weten. Bliksemstages helpen leerlingen bij het oriënteren op hun toekomst.

De kinderen krijgen op deze manier inzicht in welke beroepen en bedrijven er zijn, wat er binnen die bedrijven gebeurt en welke vaardigheden er nodig zijn voor diverse beroepen.

Informatie
Voor aanvullende informatie over de bliksemstages kunt u contact opnemen met mevrouw I. Reints per e-mail: i.reints@amc.uva.nl of telefoon: (020) 566 88 18.


Maatschappelijke- en beroepsoriëntatiestage

Het AMC verzorgt maatschappelijke en beroepsoriëntatie stages voor twee scholen uit Amsterdam Zuidoost: Open Schoolgemeenschap Bijlmer en Scholengemeenschap Reigersbos.

Leerlingen uit 4 VWO, 4 HAVO en 3 VMBO uit de bovengenoemde twee scholen krijgen ruime mogelijkheden om tijdens hun (maatschappelijke/beroepsgerichte) stageweek actief te zijn binnen het AMC. Hierbij wordt niet alleen naar de mogelijkheden gekeken binnen de medische en verpleegkundige disciplines. Maar ook naar laboratoriumwerk, administratie, ICT, instrumenteel bedrijf, horeca/catering, receptie, drukkerij, keuken, logistiek, beveiliging etc. Het OCZ inventariseert de beschikbare stageplaatsen, de gevraagde stageplaatsen en plaatst de leerlingen op de afdelingen.

De beschikbare stageplaatsen worden ieder jaar volledig gebruikt voor deze twee scholen. Uiteraard moet je via deze scholen aangemeld worden voor een maatschappelijke en beroepsoriëntatie stageplaats in het AMC.

Informatie
Voor aanvullende informatie over de maatschappelijke en beroepsoriëntatie stages kunt u contact opnemen met mevrouw I. Reints per e-mail: i.reints@amc.uva.nl of telefoon: (020) 566 88 18.