Alumnipunt

AMC Alumnipunt is de vereniging voor alumni van het AMC. Het vormt een netwerk dat verleden, heden en toekomst met elkaar verbindt.

Alumni van het AMC hebben iets bijzonders gemeen. Ze zijn verbonden geweest aan een instelling die in medisch-wetenschappelijk opzicht tot de Europese top behoort. Op sommige terreinen zelfs tot de wereldtop. Een instelling ook, die vaker in de belangstelling staat dan menig ander medisch centrum in ons land. Door de resultaten van medisch-wetenschappelijk onderzoek, maar evenzeer door haar actieve betrokkenheid bij tal van maatschappelijke ontwikkelingen.

Duurzaam
Deze maatschappelijke betrokkenheid wil het AMC tot uiting laten komen in een goede, duurzame relatie met zijn afgestudeerden, voormalige artsen in opleiding (specialisten, huisartsen en bedrijfsartsen) en oud-promovendi. Omgekeerd blijken veel alumni ook prijs te stellen op een duurzame band met het AMC. Ze blijven graag op de hoogte van wat er zich binnen de instelling afspeelt. Ze vinden het prettig van tijd tot tijd contact te hebben met jaargenoten, voormalige collega-onderzoekers, maar ook met verschillende 'lichtingen' oud-studenten en promovendi. Al die mogelijkheden biedt AMC Alumnipunt!Contactpersoon Mariska Timmers
Organisatie AMC Congresorganisatie
E-mail alumni@amc.nl
Telefoon 020 - 566 8585Contact

Algemene vragen via AMC Congresorganisatie alumni@amc.nl

De AMC Alumnipunt Ledenadministratie wordt gevoerd via de AUV;
e-mail: relatiebeheer@uva.nl