Wie zijn de AMC Alumni?

AMC Alumnipunt staat open voor alle oud-studenten Geneeskunde en Medische Informatiekunde, maar eveneens voor wie aan het AMC, incluis het voormalige Wilhelmina Gasthuis en het Binnen Gasthuis, verbonden is geweest als promovendus, of arts in opleiding (specialist, huisarts of bedrijfsarts). Co-assistenten en vierdejaars studenten Medische Informatiekunde kunnen aspirant-lid worden.

Leden hebben gratis of tegen sterk gereduceerde prijzen toegang tot de activiteiten van AMC Alumnipunt, waaronder de Alumnibijeenkomst, de AUV Dag en de Gasthuislezing.