Bij- en nascholing

De afdeling Bij- en nascholing van het AMC (locatie L0-310) levert een belangrijke bijdrage aan het op peil houden van kennis en bekwaamheden van zorgprofessionals door het organiseren van een gevarieerd aanbod aan cursussen. De afdeling werkt samen met de Hogeschool van Amsterdam en organiseert ook hiervoor bij- en nascholingen.

Het aanbod bestaat onder andere uit generieke en specifieke cursussen en trainingen. De generieke cursussen richten zich op onderwerpen zoals werkbegeleiding in het AMC, voorbehouden handelingen en methodisch werken. Specifieke cursussen lenen zich bij uitstek voor vakinhoudelijke vorming en besteden naast verpleegkundige onderwerpen ook aandacht aan actuele medische kennis. Daarnaast worden cursussen op maat georganiseerd. De onderwerpen, werkvorm en tijdsduur voor deze trainingen worden in overleg met de opdrachtgever bepaald. De afdeling is geaccrediteerd door de Accreditatiecommissie Kwaliteitsregister Verpleegkundigen & Verzorgenden.