Agressiehantering en communicatie

Doelgroep
Alle medewerkers die contact hebben met patiënten en/of bezoekers.

Doel
De cursus is gericht op vroege signalering en preventie van agressie. Na afloop herkent de deelnemer diverse vormen van agressie, is zich bewust van de eigen agressie-huishouding en weet hier professioneel naar te handelen. Verbaal weet de deelnemer verschillende gesprekstechnieken toe te passen en grenzen te stellen. De deelnemer weet de balans te vinden tussen assertief en professioneel handelen.

Inhoud en werkwijze
Achtereenvolgens komen de volgende onderwerpen aan de orde:
• Definiëring agressie
• Agressieschaal
• Interactiemodel
• Stappenplan verbale de-escalatie
• Stappenplan zelfweerbaarheid
• Attributietheorie
• Win-win onderhandeling
• Agressiehuishouding
• Agressie en ziektebeelden (doelgroepgericht)
• Oplossingen van de 1ste en 2de orde
• Opvang en nazorg bij agressie incidenten

De theorie wordt afgewisseld met oefeningen zodat het geleerde direct kan worden toegepast. Tijdens de één- en tweedaagse training worden diverse verbale de-escalatietechnieken geoefend met een acteur.

Aanbiedingsvormen
Op de eendaagse scholing kan individueel worden ingeschreven. Deze training bestaat uit een dagdeel theorie en een dagdeel waarin geoefend wordt met een acteur.

De cursus wordt ook op vraag georganiseerd voor afdelingen.
Per afdeling is er een trainingsvorm beschikbaar die past bij uw afdeling en de daarbij horende risico’s. Wij bieden in overleg met u trainingen variërend van één dagdeel, één dag, tot twee dagen. Onze contactpersoon gaat graag met u in gesprek over welke vorm voor uw afdeling het meest geschikt is. Ons advies is om naast één dagdeel theorie ook een dagdeel praktijk af te nemen om het geleerde direct te kunnen oefenen. Als klant kunt u aangeven waar u graag bepaalde accenten op legt.

Advies
Om een goed beeld te krijgen van uw afdeling, is een mogelijkheid dat de trainers van tevoren meelopen. Verder is het raadzaam dat u circa een jaar na de training een opfris dag volgt.

Getuigschrift
Bewijs van deelname

CanMEDS competenties
Deze cursus draagt bij aan de ontwikkeling van de volgende CanMEDS competenties (bron: het Kwaliteitsregister Verpleegkundigen en Verzorgenden)

• Communicatie 40%
• Samenwerken 20%
• Professionaliteit en Kwaliteit 40%

Totaal aantal punten: afhankelijk van de duur van de training.

Duur en lestijd
Duur: variërend van halve dag tot twee dagen
Tijd: tussen 9:00 -17:00 uur

Eéndaagse training open inschrijving
Datum: neem contact op via bns@amc.nl

Aantal deelnemers
Minimaal 10, maximaal 16

Kosten Volgens offerte

Eendaagse training open inschrijving:
Extern   € 155,00

Contactpersonen
Paul Overmars (coördinerend trainer) p.j.overmars@amc.uva.nl
Philippine de Wit (medewerker Arbodienst) p.dewit@amc.uva.nl