Centraal Veneuze Katheter

Doelgroep
Deze cursus is bestemd voor verpleegkundigen (niveau 4/5) in (algemene en academische) ziekenhuizen, verpleeghuizen, revalidatie centra en verpleegkundigen in de thuiszorg.

Doel
Na afloop van de cursus Centraal Veneuze Katheter beschikt de cursist over kennis en vaardigheden om de voorbehouden- en risicovolle handelingen Centraal Veneuze Katheter (CVK) volgens protocol uit te voeren in een skills-lab situatie.

Inhoud en werkwijze
De cursus bestaat uit twee e-learning modules van Noordhoff Health, zelfstudie, observatie opdrachten in de praktijk en een bijeenkomst met de onderdelen: theorie, een vaardigheidstraining en een vaardigheidstoets in een skillslab.
De e-learning Veneuze toegang bestaat uit;
• submodule centraal-veneuze toegang met een e-toets;
• submodule intraveneuze toediening van geneesmiddelen met een e-toets (Noordhoff Health) en een training.

Externe deelnemers dienen via Noordhoff Campus Med de e-learning module en toets “Veneuze toegang: centraal-veneuze-toegang en toedienen van geneesmiddelen” zelf aan te schaffen (tijdens kantooruren) en te volgen. (kosten Noordhoff Campus Med e-learning centraal veneuze katheter U € 41,50, bij lidmaatschap V&V ontvangt u korting en intraveneuze toediening van geneesmiddelen U € 20,75, bij lidmaatschap V&V ontvangt u korting)

Protocol Voor externe cursisten worden de AMC protocollen digitaal meegestuurd.

Eventueel uit te breiden met cursus Inbrengen perifeer infuus
De cursus Centraal Veneuze Katheter wordt soms in combinatie met de cursus Inbrengen perifeer infuus georganiseerd. U dient zich hiervoor apart in te schrijven.

Voor informatie Infuus inbrengen klik hier

Getuigschrift
U ontvangt na het behalen van de praktijktoets een bekwaamheidsverklaring voor het volgens protocol, in een skills lab setting , uitvoeren van de voorbehouden- en risicovolle handelingen Centraal Veneuze Katheter (CVK).
In het AMC is het regelen van de bekwaamheid van voorbehouden en risicovolle handelingen vastgelegd in een bekwaamheidsregeling.


CanMEDS competenties
Deze cursus draagt bij aan de ontwikkeling van de volgende CanMEDS competenties (bron: het Kwaliteitsregister Verpleegkundigen en Verzorgenden):
• Klinisch handelen 100%

Deze cursus heeft een studiebelasting (inhoudelijke contacturen) van 5 uren.
Totaal aantal punten: 5

AMC competenties
Voor AMC competenties verwijzen wij u naar de site van het “Curriculum Verpleegkundigen”

Duur en lestijd
Duur: 1 dag, 8.30 - 14.30 uur

Datum 2017
Er zijn geen data bekend momenteel. U kunt inschrijven voor de wachtlijst via het inschrijfformulier.

Aantal deelnemers
Minimaal 6, maximaal 12

Kosten: € 180,--

Meer informatie: neem contact op met de opleidingsadviseur via bns@amc.nl