Wondscholing

Doelgroep
Verpleegkundigen, doktersassistenten, werkzaam in de directe patiëntenzorg, zowel intra- als extramuraal.

Doel
De deelnemer beschikt over kennis, inzicht en vaardigheden met betrekking tot het verplegen van patiënten met wonden.

Inhoud en werkwijze
Tijdens deze 2 daagse scholing komen diverse facetten van de preventie en behandeling van verschillende soorten wonden aan de orde in de vorm van colleges, discussies, opdrachten en uitwerken van casuïstiek. De nadruk ligt steeds op de relatie met de praktijk en de toepassingsmogelijkheden van de verworven kennis en vaardigheden. De cursus wordt afgesloten met een take-home toets.

Getuigschrift
U ontvangt een certificaat.

CanMEDS competenties
Deze cursus draagt bij aan de ontwikkeling van de volgende CanMEDS competenties (bron: het Kwaliteitsregister Verpleegkundigen en Verzorgenden)
· Klinisch handelen 80%
· Professionaliteit en kwaliteit 20%

Totaal aantal punten: 14

AMC competenties
Voor AMC competenties verwijzen wij u naar de site van het 'Curriculum Verpleegkundigen'

Data
De cursus van november is vol.
Er zijn nog geen data bekend.
U kunt zich middels het inschrijfformulier op een wachtlijst plaatsen.
Zodra er data bekend zijn, wordt u via de mail hierover geïnformeerd.


Aantal deelnemers
Minimaal 10, maximaal 25

Kosten
Intern:   € 190,00
Extern:   € 230,00