Didactische Vaardigheden

Doelgroep
Iedereen die de basisbeginselen van de didactiek wil leren.

Doel
Aan het einde van de cursus heeft de deelnemer inzicht in de belangrijkste didactische principes en kan hij een lesontwerp maken en deze geven.

Inhoud en werkwijze
De volgende onderwerpen worden behandeld:
• Onderwijsleertheorieën en algemene leerprincipes bij volwassenen;
• Ontwerpen van een les;
• Gebruik van verschillende werkvormen;
• Klassenmanagement;
• Onderscheid tussen presenteren en lesgeven;
• Onderscheid tussen leren in de klas en leren op de werkplek.

De cursus bestaat in totaal uit 3 lesdagen waarvan in de eerste twee lesdagen bovenstaande onderwerpen aan de orde komen. Hierbij worden door de docenten verschillende werkvormen gebruikt om inzicht te krijgen in het gebruik hiervan. Op de derde trainingsdag houden de deelnemers een miniles over een zelfgekozen onderwerp.

Getuigschrift
Deelname aan de cursus geeft recht op een bewijs van deelname.

CanMEDS competenties
Deze cursus draagt bij aan de ontwikkeling van de volgende CanMEDS competenties (bron: het Kwaliteitsregister Verpleegkundigen en Verzorgenden)
Communicatie: 20 %
Kennis en Wetenschap: 80%

Totaal aantal punten: 18

Duur en lestijd
Duur: 3 dagen van 8.30 – 16.00 uur.

Data 2018
Op dit moment zijn de data voor 2018 nog niet bekend.
Via de wachtlijst kunt u kenbaar maken dat u belangstelling heeft voor deze cursus.
Zodra er data bekend zijn, wordt u via de mail hierover geïnformeerd.


Aantal deelnemers
Minimaal 8, maximaal 12

Kosten
Extern: € 280,00