Evidence Based Practice 1 voor de volger

Doelgroep
Verpleegkundigen niveau 4/5

Doel
Na afloop van deze cursus weet de deelnemer
• wat het begrip Evidence Based Practice inhoudt
• dat een kritische houding ten opzichte van het eigen handelen en het handelen van collega’s een voorwaarde is voor Evidence Based Practice en het kunnen formuleren van beantwoordbaren vragen over verpleegsituaties
• dat Evidence Based aanbevelingen of richtlijnen opgevolgd dienen te worden om een goede kwaliteit van zorg te kunnen leveren

Inhoud en werkwijze
In deze cursus wordt uiteengezet wat Evidence Based Practice inhoudt (namelijk een 5 staps methode om relevante literatuur te vinden, kritisch te beoordelen en toe te passen)

Voorafgaand aan deze cursus maakt u een huiswerkopdracht die u meeneemt naar de les.
Op de cursusdag wisselen presentaties en werkgroepen elkaar af.
Het gebruikte lesmateriaal is in het Nederlands.

Getuigschrift
U ontvangt een bewijs van deelname.

CanMEDS competenties
Deze cursus draagt bij aan de ontwikkeling vande volgende CanMEDS competenties (bron: het Kwaliteitsregister Verpleegkundigen en Verzorgenden)
• Professionaliteit en kwaliteit: 100%

Totaal aantal punten: 7


Data 2018
15 januari 2018:  8.30-16.15 uur


Aantal deelnemers
Minimaal 10, maximaal 12
Er is een limiet gesteld aan het aantal externe deelnemers.
Neem hiervoor contact op via bns@amc.nl

Kosten
± € 95,00

Aanbevolen vervolg voor seniorverpleegkundigen:
Aangeraden wordt om, aansluitend aan de EBP1 cursus, de cursus ‘Zoeken naar evidence’ te volgen waarna de cursus EBP2 (voor de gebruiker) gevolgd kan worden.